Müüja ei täida lepingut

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 31 Juul 2017, 19:46

Müüja ei täida lepingut

31 Juul 2017, 21:14

Tere!
Me ostsime neli kuud tagasi maja pangalaenuga. Kõik paberid ja tehingud on kinnitatud notari poolt! Notaris olid kõik osapooled kohal nagu peab, leping loeti otsast lõpuni ette ja kõik kohalviibijad olid ka kõigega nõus. Kinnistu müügilepingus on kirjas punkt, et 2017 aastal toimub liitumine linna keskkütte trassiga. Liitumistasu tasub MÜÜJA ning sisselülitamise tasu tasub OSTJA. Aga nüüd MÜÜJA keeldub seda tegemast, väites, et tema on selle asjaajamise alla juba küll raha pannud. Me käisime isegi uuesti selle sama notari juures kõik koos ja isegi notar ütles, et lepingus on selgelt öeldud, et MÜÜJA peab tasuma sisselülitamise aga MÜÜJA väitis notari juures, et tema sai asjast valesti aru (müüja emakeel on vene keel aga ta räägib/saab aru rahuldavalt Eesti keelest) ja tema keeldub seda liitumistasu maksmast (2000€), et kaevaku me teda kas või kohtusse aga tema keeldub maksmast.
Kuidas saan kaitsta enda õiguseid ja seista selle eest, et saan ikkagi lubatud keskkütte trassiga liitumise ja eelmine omanik täidaks oma kohustust, mille võttis sõlmitud lepinguga?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Müüja ei täida lepingut

07 Aug 2017, 08:09

Tere,

Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Võlasuhe võib tuleneda muuhulgas lepingust, nagu ka Teie küsimuse puhul.
Võlaõigusseaduse § 101 on sõtestatud õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral:
(1) Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja:
1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;

(2) Võlausaldaja võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine võlausaldajalt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

Kuna Teie vahel on sõlmitud notariaalne kokkulepe, milles on poolte kohustused sõnaselgelt väljendatud ja teine pool oma kohustusi ei täida, on Teil õigus pöörduda hagiga kohtusse. Kohtus on Teil võimalik eeltoodud seadusesätetele tuginedes nõuda teiselt poolelt kohustuse täitmist, kui olete kohustuse juba ise täitnud, siis kahju hüvitamist.

Vastas
Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo jurist

Vasta