Omaniku vahetus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 18 Juul 2017, 10:54

Omaniku vahetus

18 Juul 2017, 11:26

Tere

Selgituseks: 1998.a on kinnistu omanik sõlminud notariaalse ostu- müügi lepingu kolmandate isikute õigusega. Lepingu punkti 1.2 kohaselt "MÜÜJA müüs ja OSTJA ostis lepinguobjekti kohustusega võimaldada hr. K.M´l, eluaegselt tasuta kasutada elamiseks lepinguobjektiks olevas korteris asuvat elutuba ja selle juurde kuuluvat kööki, ühes kõigi ühiskasutuses olevate ruumide kasutamise õigusega. Pooled on teadlikud, et lepinguobjekti aluse maa kandmisel kinnistusraamatusse on K.M´l kui õigustatud isikul õigus nõuda käesoleva lepingujärgse elamisõiguse sisse kandmist kinnistusraamatusse isikliku kasutusõigusena elamule, nimetatud õiguse sissekandmata jätmisel kinnistusraamatusse ei kehti see pärast korteriomandi seadmist enam kolmandate isikute suhtes."
Sama lepingu punkt 5.4: "Pärast lepinguobjekti kandmist kinnistusraamatusse kehtib lepingu punktis 1.2 MÜÜJA kasuks seatud elamisõigus kolmandate isikute suhtes üksnes siis, kui see on kantud kinnistusraamatusse."
Küsimus: Kui toimub kinnistu omaniku vahetus, siis kas uuele omanikule läheb eelnimetatud ostu- müügi leping kolmandate isikute õigusega üle või mitte?
Lisainfo: kinnistusraamatus kanne puudub, samuti ei ole olnud ega ole praegu kehtivat üürilepingut.

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Omaniku vahetus

21 Juul 2017, 07:15

Tere

Nii nagu ka lepingus on märgitud, kehtib lepingu punktis 1.2 MÜÜJA kasuks seatud elamisõigus kolmandate isikute suhtes pärast lepinguobjekti kandmist kinnistusraamatusse üksnes siis, kui see on kantud kinnistusraamatusse. Saan küsimusest aru, et lepinguobjekt on kinnistusregistrisse kantud, vastav märge isikliku kasutusõiguse kohta aga mitte.
Sel juhul vastav kohustus uuele omanikule üle ei lähe, kui isikliku kasutusõiguse omanik oma kasutusõigust enne kinnistu võõrandamist kinnistusraamatusse kandmist ei taotle.
Küll võib kasutusõiguse omanikul tekkida nõue kinnisasja praeguse omaniku vastu kui müügihinda on kasutusõiguse võrra vähendatud või kui isikliku kasutusvalduse seadmine on kinnisasja ostu-müügilepingu sõlmimisel olnud oluliseks argumendiks.

Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta