Ridaelamu jagamine reaalosadeks

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 13 Sept 2014, 12:05

Ridaelamu jagamine reaalosadeks

05 Juun 2017, 12:37

Tere

Meie majaelanikud on otsustanud välja mõõta ridaelamu boksid. Kellegi jurist oli väitnud, et omavalitsus ei tohiks meile seda luba anda, sest ridaelamu bokse ei eralda topeltsein, vaid ühekordne sein ja korstna üks külg on õhimõtteliselt teise naabri seina osa. Aga kui omavalitsus ise seda tähele ei pane ja loa annavad siis jäävad ise süüdi. Tahaksin teada, milline seadus ja paragrahv seda reguleerib. Millised võivad olla probleemsed kohad kui selline otsus vastu võetakse ja ikkagi välja mõõdetakse.

Kui meie maja jagatakse reaalosadeks, siis kas on võimalik notari juures ikkagi koostada mingi kasutuskord, mis kohustab teisi elanikke oma reaalosa piires tegema remonttöid. Näiteks pannakse kirja hoone renoveerimist reguleerivad punktid (hoone on ikkagi ju üks tervik), näitena et kui 70 protsenti elanikest otsustab fassaadi renoveerimise kasuks siis kohustuvad teised seda ka tegema. Või ei saa siis kinnistu omanikke enam mõjutada sest see on ainult tema oma ja tema teeb seal seaduse piires mida tahab?

Kui terve hoone peale on 1 elanik väljamõõtmise vastu, siis teised võivad teda kohtusse kaevata, kui suur oleks selle 1 elaniku kaotuse tõenäosus kohtus. Kas õiguspärasuse ootus mängib rolli seoses tema elama asumise hetkest korteriomandisse.

Lugupidamisega.

Postitusi: 2063
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ridaelamu jagamine reaalosadeks

10 Juun 2017, 06:50

Maakorraldusseadus(MaaKS) § 13 lg 3 kohaselt kohaldatakse ühises omandis oleva kinnisasja jagamisel asjaõigusseaduse(AÕS) kaasomandis oleva asja jagamise sätteid.
Riigikohus on kaasomandi reaalosadeks jagamist käsitlenud lahendis 3-2-1-61-12, märkides muuhulgas, et kinnisasi on MaaKS § 13 lg 4 kohaselt jagamatu, kui jagamise tulemusena muutub võimatuks kinnisasja kasutamine vastavalt sihtotstarbele või kui ei ole võimalik moodustada katastriüksust. Kolleegium leiab samas lahendis, et kaasomandis olevat kinnisasja saab koos oluliste osadega jagada reaalosadeks üksnes erandjuhtudel. Ehitise kui kinnisasja olulise osa reaalosadeks jagamise võimaluse hindamine nõuab tavaliselt eriteadmisi ja põhjendatud eksperdiarvamust eelkõige selle kohta kas ehitustehniliselt on võimalik jagada kinnisasjal asuvad ehitised reaalosadeks ja kas pärast kaasomandis oleva kinnisasja reaalosadeks jagamist säilitaksid ehitise osad oma komplekssuse ning kasutusotstarbe ka juhul, kui ehitise üks osadest näiteks häviks.
Seega on vajalik kindlaks teha kas pärast kinnisasja reaalosadeks jagamist saavad ehitise osad eksisteerida ilma teiste pootle osata.
Kui Te jagate ridaelamu aluse maa eraldi kinnistusteks toob see kaasa mitmed probleemid, sest ilmselt tekib vajadus seada hulgaliselt servituute. Üle iga üksiku kinnistu tuleb rajada või paiknevad teed ja muud juurdepääsud ning kommunikatsioonid. Kui Te tegutsete ühiselt on teie tegutsemine palju tulemuslikum.

Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta