korteri omandus, pärimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 29 Mai 2017, 12:35

korteri omandus, pärimine

29 Mai 2017, 12:41

Tere,
Minu vanaema (isa ema) ei olnud päris adekvaatne juba ammust ajast: ta ei tundnud inimesi, võis isegi sugulasi segi ajada jne. Ta ei saanud iseseisvalt elada ja hakkas elama poja juures - enne seda ta viibis poja kodus suviti kevadest sügiseni.
Aastal 2009 või 2010 algusel (täpselt ei mäleta) mu vanemad otsustasid vormistada hooldust vanaema üle mu ema nimele, sest ta oli juba pensioonil ja seega tal oli võimalus vanaema juures olla ja tema eest hoolitseda.
Oli kokkulepitud vastava dokumendi allkirjutamise aeg, kohale (vanaema korterisse) tulid kesklinna sotsiaalosakonna esindajad, mu vanemad ja mu vanaema tütar (mu isa õde), aga äkki mu isa õde keeldus dokumendi alla kirjutada motiveerides seda sellega, et mu ema kasutab hooldust selleks, et vormistada vanaema korter enda nimele või müüb korter maha.
Sellest päevast vanaema asus elama oma tütre juures, viibides oma poja kodus suviti.
Mu vanaema suri 23.05.2017.a. Järgmisel päeval selgus, et tema tütar, minu isa õde, sai vanaema korteri omanikuks alates 2010.a.
Kuidas saab selgeks tegema mis alusel see toimus? Kui kinkimise alusel, siis kuidas saab see tehing vaidlustada? Kuidas saab tõestada, et andes oma allkirja vanaema ei saanud selgesti aru mis toimub?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: korteri omandus, pärimine

01 Juun 2017, 07:05

Pärimisseadus § 170. Info avaldamine pärimismenetluse ajal
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutel on õigus tutvuda ka käesoleva seaduse §-s 167 sätestatud päringute ja järelepärimiste tulemustega.
§ 167. Pärimismenetluse läbiviimine
(2) Notar teeb päringud pärandaja õiguste ja kohustuste kohta registritesse, mille loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
Nimetatud määruse registrite loetelu sisaldab ka kinnistusregistrit

Seega võite vastavat informatsiooni saada pärimisasjaga tegelevalt notarilt. Võimalik on ka ise teha päringuid kinnistusregistrile e-kinnistusraamatu kaudu (https://kinnistusraamat.rik.ee). Tuleb silmas pidada, et sealsed detailsed päringud on väikese tasu eest ning teatud juhtudel tuleb oma õigustatud huvi põhjendada.

Vanaema terviseseisundist tulenevat teo- või otsustusvõime piiratust ning sellest tulenevalt tema tehingute õigustühiseks tunnistamist saab taotleda kohtus.

Kuna korter on kinnisasi ja kinnisasja mistahes omandiõigust muutvad lepingud tõestatakse notariaalselt, siis tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et tõestamisseaduse § 11 kohaselt tuvastab notar enne toimingu tõestamist osalejate teo- ja otsustusvõime.
(1) Kui notar on veendunud, et osalejal puudub vajalik teo- või otsusevõime, keeldub ta tõestamast.
(2) Oma kahtluse osaleja vajaliku teo- ja otsusevõime kohta märgib notar notariaalakti.
(3) Kui osaleja on raskesti haige, märgib notar selle asjaolu koos oma tähelepanekuga osaleja teo- ja otsusevõime kohta notariaalakti.

Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta