Põllumaa kasutamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Mai 2017, 13:19

Põllumaa kasutamine

17 Mai 2017, 13:45

Tere!
Sel kevadel lõppes leping põlluharijaga minu maa kasutamiseks. Aga kuna ta kasutab minu maaga külgnevaid põlde edasi, sõidab ta ikka mööda minu erateed ja üle minu põllu. Samuti on ta oma tarbeks üle piiri tulnud ja minu maast päris suured tükid üles kündnud ja täis külvanud.
Enne eelmise lepingu lõppemist ütlesin talle, et teeksime uue lepingu üle minu tee ja põllu sõitmiseks, seda ta arvesse võtnud ei ole ja kasutab minu maad vägisi. Oleme talle mitmeid kordi sellest rääkinud, et ta kasutaks teisi teid ning et ta arvestaks meie piire.
Kuidas peaksime käituma? Kas on võimalik küsida hüvitist tänavuse aasta eest ja missugune peaks selle määr olema? Kuidas saavutada see, et ta sõidaks oma raskete masinatega mööda teist teed, sest teine tee on olemas ning mitte üle meie põllu?

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Põllumaa kasutamine

24 Mai 2017, 09:47

Tere

Asjaõigusseaduse § 68 lg 1 sätestab, et omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. Omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab.

Pahauskne valdaja on kohustatud hüvitama omanikule asja või selle päraldiste hävimise või väärtuse vähenemise tõttu tekkinud kahju vastavalt võlaõigusseaduse kahju õigusvastase tekitamise sätetele. Isik, kes on saanud asja valduse omavoliga, on kohustatud lisaks saadud kasu hüvitamisele hüvitama ka saamata jäänud kasu, mida omanik ise asja vallates oleks saanud. Valdaja vastutab asjast saadud kasu väljaandmise või hüvitamise eest vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037–1040.

Kui aga Teie eratee on kantud tee registrisse avaliku teena, et tohi omanik takistada ega lõpetada selle tee kasutamist.

Vastas Tiina Mölder

Vasta