Kumb on parem - kas seada servituut või kinkida maa vallale?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Mai 2017, 06:31

Kumb on parem - kas seada servituut või kinkida maa vallale?

17 Mai 2017, 06:44

Oman 50h maalappi (põld ja mets), millest jookseb läbi kruusatee. See tee on seal olnud aegade algusest saati ja seda kasutavad kohalikud elanikud, et oma koju saada. Kunagi ammu sõlmitud lihtkirjalik leping vallaga tee kastuamiseks on lõppenud. Kohalik vald on huvitatud tee remontimisest ja hooldamisest ning tegi ettepaneku teealune maa neile "annetada". Alguses vald väitis, et eraomandis teed ei saa riigi rahaga remontida, nii et maa tuleb neile anda, aga praeguseks on selgunud, et on siiski võimalik seada servituut ja leppida kokku teeremondi ja hooldamise asjus eraldi lepinguga. Mul selle vastu midagi ei ole kui vald tee korrastab ja hooldab, aga sooviksin saada nõu kas parem oleks teealune maa vallale kinkida või müüa; või oleks kasulikum teha servituut ja leping vallaga tee remondiks ja hooldamiseks. Et mis on nii ühe kui teise variandi plussid ja miinused. Ei oska ise kõikide asjade peale kohe mõelda. Aitäh igasuguse abi eest!

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Kumb on parem - kas seada servituut või kinkida maa vall

26 Mai 2017, 10:59

Tere

Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaalservituudi teostamisel abistava tähendusega. Reaalservituut annab õiguse teha üksnes neid tegusid, mis servituudi sisust tulenevalt on valitseva kinnisasja huvides vajalikud . Reaalservituudi sisu määratakse poolte kokkuleppega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Reaalservituuti tuleb teostada viisil, mis on teenivale kinnisasjale kõige vähem koormav. Valitseva kinnisasja vajaduste suurenemine ei suurenda iseenesest teenival kinnisasjal lasuvat koormatist. Servituuti saab teatud seadusest tulenevatel tingimustel mõlemapoolselt lõpetada.

Kinnistu osa mistahes viisil (müük, kinkimine jne) võõrandamine on aga lõplik. Omandiõigus aga ka kõik sellest tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle omandajale.

Vastas Tiina Mölder

Vasta