Kuidas erastada seni erastamata maatükk

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Mai 2017, 14:38

Kuidas erastada seni erastamata maatükk

11 Mai 2017, 14:52

Tere,

Mulle kuuluva kinnistu sees asub maatükk, millel asub amortiseerunud ehitis (elumaja) mida ei kasutata, ehitisel on omanik kuid kes ei ole esitanud tähtaegselt maa ostueesõigusega erastamise avaldust (maatükk ei ole seni katastrisse kantud). Vallasvarana ei ole selle omanik soovinud ehitist ka mulle müüa. Soovin kõnealuse maatükki erastada. Küsimused:
1. Kas see maatükk kuulub sellisel juhul täna vallale või riigile, kas seda on võimalik kuidagi teada saada avalikkest andmebaasidest (ja millistest)?
2. Kas minul kui naaberkinnistu omanikul on võimalik seda erastada ja kuidas see protsess välja näeb (palun võimalusel ka viiteid õigusaktidele ja vastavatele paragrahvidele)?
3. Kas maatükil asuva ehitise omanikul on praegu kõnealuse maatüki erastamisel mingit eelisõigust minu ja/või kolmandate isikute ees ja kas minul kui naaberkinnistu omanikul on kolmandate isikute ees eelisõigus.

Tänud ette!

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Kuidas erastada seni erastamata maatükk

22 Mai 2017, 16:21

Tere,

Maa erastamist sätestab maareformi seaduse III osa Maa erastamine ja kasutusvaldusesse andmine.

Nimetatud seaduse § 20 lg 1 kohaselt kuulub erastamisele maa, mida käesoleva seaduse alusel ei tagastata, ei jäeta riigi omandisse ega anta munitsipaalomandisse.

Sama seaduse § 22 lg. 1 sätestab, et ostueesõigusega saavad maad erastada isikud, kellele maa on antud põliseks kasutamiseks Eesti NSV taluseaduse alusel või kellel on õigus osta maad ehitise või istanduse omanikuna vastavalt käesolevale seadusele.

Sama paragrahvi lg 12 kohaselt, kui eraomandis oleva kinnisasjaga piirneval maal ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja, on piirnevate kinnisasjade omanikel õigus taotleda selle maa erastamist liitmiseks oma kinnisasjaga. Maa erastamisel käesoleva lõike alusel määratakse erastamishind maa ostueesõigusega erastamisega samadel alustel ning erastamine toimub maavanema loal.

Maareformi seaduse § 222 lg. 1 kohaselt korraldab maa erastamist maavanem.

Seega maa erastamiseks tuleb esitada taotlus maavanemale. Taotlust on õigustatud üldjuhul esitama ehitise omanik.

Kui esinevad § 22 lg 12 nimetatud tingimused, siis saavad maa erastamist taotleda piirnevate kinnistute omanikud

Vastas Lia Niitaru

Vasta