Mida teha, kui isik keeldub oma asju laost ära viimast

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 21 Apr 2017, 07:14

Mida teha, kui isik keeldub oma asju laost ära viimast

21 Apr 2017, 08:22

Tere

Minu kunagine elukaaslane elab ja töötab Soomes ning on nimetatud riigi resident. Me elasime koos septembrist 2012 kuni augustini 2015. Augustis 2015 läks endine elukaaslane Soome tööle ning ei ole sellest ajast meie ühismajandamise kulusid sendigagi toetanud. Endine elukaaslane ei ole sisse registreeritud minu eramajja. Kinnistu on minu nimel ning ma soetasin selle 2009. aastal.
Alates 2016. aasta sügisest hakkas endine elukaaslane minu keelust hoolimata tooma minu majja ööbima oma Soomes elavaid alkohoolikutest sugulasi, kui käis sagedusega korra kuus Eestis omale toiduvarusid hankimas ning oma autot remontimas. Endine elukaaslane viibis Eestis minu kulul, mingit raha majandamiseks ta mulle ei jätnud. Viimane kord tuli endine elukaaslane minu majja 1.detsembris 2016 salaja, minule ette teatamata. Elukaaslase minu majas viibimist reetsid ainult värsked autojäljed lumel, poolniiske käterätt pesuruumis ning palju naisterahva tumedaid juuksekarvu minu magamistoas ja pesuruumis. Saatsin elukaaslasele mobiiltelefoni teel foto naisterahva juuksekarvadega ning ultimaatumi korras nõude oma asjad minu kodust ära võtta ning mu elust kaduda. Elukaaslane ei reageerinud minu SMS-ile.
Otsustasin sellise kooselu vormi ära lõpetada. Pakkisin kõik elukaaslase poolt kooselu jooksul soetatud asjad ja ladustasin need valvega lattu. Vahetasin oma eramus lukud ning sõlmisin valveteenuste lepingu. Elukaaslasele andsin SMS-i teel teada, et kuna temal puudub alus kasutada minule kuuluvat elamut (aadress nimetatud), samuti ei ole see tema rahvastikuregistrijärgne elukoht, siis keelan temal edaspidiselt alates 15.12.2016omavoliliselt minule kuuluvasse elamusse sisenemise.Andsin SMS-is teada, et elukaaslase vara hoitakse valvega laos kuni 15. jaanuarini 2017 ja kontaktandmed, kust vara kätte saab.
Endine elukaaslane ei ole tänaseni (21.aprill 2017) varale järgi läinud, kuigi 9. jaanuaril 2017 teatasin talle teistkordselt, et tema bussitäis vara hoitakse valvega laos elukaaslase jaoks tasuta kuni 15.jaanuarini 2017, edasi maksab juba ise. Laost on pöördutud korduvalt nüüd korduvalt endise elukaaslase poole nõudega varale järgi tulla ning hüvitada rendikulud asjade hoiustamise eest alates 16.jaanuarist 2017.
Endine elukaaslane on vastanud laotöötajale, et teda asjade hoiustamine ei huvita ning nõudnud minu käest, et tema peab asjad saama kätte minu kodust ning mina pean need isiklikult talle üle andma. Minu tööandjale kirjutas endine elukaaslane, et olen kõik tema asjad ära varastanud.
Mul ei ole võimalik endise elukaaslase asju isiklikult oma kodust talle üle anda, kuna endine elukaaslane on vägivaldne inimene. Olen pöördunud kohtu poole palvega lõpetada minu isikuõiguste rikkumine ja kohaldada lähenemiskeeld. Kohus võttis asja menetlusse.
Minu küsimus on: millisel moel saab kohustada endist elukaaslast ära viima oma asjad laost? Aeg jookseb, maksmata rendiraha samuti.

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Mida teha, kui isik keeldub oma asju laost ära viimast

02 Mai 2017, 16:52

Tere,

Võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 8 sätestab lepingu mõiste alljärgnevalt.

Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.

Kuna Teie sõlmisite hoiulepingu endise elukaaslase asjade hoidmiseks, siis lepingust tulenevad õigused ja kohustused kuuluvad Teile.

Seadus võimaldab (VÕS par. 175) kolmanda isiku poolt kohustuste ülevõtmist. Kuid selleks on vajalik kolmanda isiku sellekohane tahteavaldus ja lepingu teise poole nõusolek. Ehk Teie juhtumi puhul peab endine elukaaslane teatama hoidjale oma soovist võtta üle hoiulepingust tulenevad õigused ja kohustused ja hoidja peab sellega nõustuma.

Seega ei saa Te kohustada endist elukaaslast asju laost ära viima.

Kuna Te olete kooselu lõppemisega seoses pöördunud kohtu poole, siis oleks mõistlik paluda kohtul lahendada endisele elukaaslasele asjade üleandmisega seotu.

Vastas Lia Niitaru

Vasta