Kaasomand

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 7
Liitunud: 28 Nov 2012, 10:14

Kaasomand

11 Apr 2017, 13:35

Tere!

Olen huvitatud osta eramaja teine korrus, 39m2. Maja on ühisomandis ja notariaalne kasutuskord puudub. Majas on kaks omanikud, ühele vana prouale kuulub 2/3 ja teisele 1/3. Soovin osta 1/3, mis teeb 38 m2, kuid müügil oleva korteris on 39m2. Samuti maja vajab remonti, katus lekib ja vajab vahetamist. Tahtsin kokkuleppida alumise naabriga, et ta tuleks notari juurde ja me kinnitaksime notariaalne kasutuskord. Alumine naaber (2/3) hakkas aga esitama omad nõudmised, muidu tema notari juurde ei tule, nimelt, keeldub katuse remondi maksmisest ja soovib, et mina maksaks 100% ise. Katus lekib, mis kahjustab maja konstruktsiooni, tegemist on hädavajaliku remondiga ning ka teadlik, et tema rahaline seis lubab. Vahetatud katus hoiab maja edasi kahjustamisest ja tõstab ka maja turuväärtus, temale kuulub ju enamus. Samuti soovis notari juures kirja panna remondi tähtajad ja leppetrahvid, mille jooksul mina pean teisel korrusel remondi teostama, vastasel juhul hakkan maksma temale leppetrahv. Ning soovis, et ma teeks eraldi sissekäik, mis on ebamõistlik minu jaoks ja praegune sissekäik on ainukene, mis on ettenähtud teise korruse pääsemiseks.Tema aga sooviks, et teeks rõdu kaudu. Küsimused: 1) Kui ma ostan 1/3, kuid väljakujunenud praktika järgi teisel korrusel kasutamisel 39m2, kas tema saab nõuda minust 1m2? 2) Praegu ühiskasutusel on koridor, trepp ja wc 1 korrusel? Millised õigused mul neid kasutada ja kas nemad siis lähevad ka sinna 38m2 sisse? 3) Kui tema keeldub notariaalne kasutuskorra kehtestama, mis võimalused mul on? Äkki oleks mõistlik kaasomand lõppetada ja jagada? Tulevikus laenu võtmiseks või edasi müümiseks. 4) Kui soovin katust vahetada, kuna ei saa sinna elama minna, kas saan seda teha ilma tema nõusolekuta ja pärast nõudma 2/3 kulude hüvitamist? 5) Kas naaber saab nõudma minust minu meelest absuurdsed asjad nagu remondi tähtajad ja leppetrahvid? Kas mina saan remondi tegemas arvestada oma võimalustega st ajaga, rahaga, jõuga jne?

Ette tänades

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Kaasomand

20 Apr 2017, 14:06

Tere,

1) Kinnistusraamatuseaduse par. 51 kohaselt on kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud:
1) kinnisasi (maatükk);
2) hoonestusõigus;
3) korteriomand;
4) korterihoonestusõigus.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse par. 54 lg. 1 sätestab, et kinnisasja olulised osad on sellega püsivalt ühendatud asjad, nagu ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili.
Seega olete Te omandamas õiguslikus tähenduses kinnistut.
Kinnistusraamatuseaduse par. 8 lg. 1 näeb ette, et kinnistusraamatusse kantakse kõik kinnisasjad, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Iga kinnistusraamatusse kantud kinnisasja kohta avatakse iseseisev registriosa ja sellele antakse eraldi number (kinnistu number). Sama par. lg. 2 kohaselt registriosa loetakse kinnisasja suhtes kinnistusraamatuks.
Kinnistusraamatuseaduse par. 13 lg. 1 sätestab et kinnistusregistriosa esimesse jakku «Kinnistu koosseis» kantakse:
1) kinnistu katastritunnus;
2) kinnistu sihtotstarve;
3) kinnistu asukoht;
4) kinnistu kasuks seatud piiratud asjaõigused (par. 9 lg 3);
5) kinnistu pindala;
6) kinnistute ühendamine ja jagamine, samuti kinnistuga kinnistu osa liitmine ja kinnistu osa eraldamine.
Seega kinnistu pindala on kirjas registriosa esimeses jaos.

2) Asjaõigusseaduse par. 72 lg. 1 sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest.
Sama paragrahvi lg. 3 näeb ette et, kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.

3) Asjaõigusseaduse par. 76 lg. 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist.
Sama seaduse par. 77 lg. 1 näeb ette, kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele.
Sama paragrahvi lg. 2 sätestab, et kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

4) Asjaõigusseaduse par. 72 lg. 4 kohaselt on kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega.

5) Sellistel nõuetel puudub seaduslik alus.

Vastas Lia Niitaru

Vasta