1. leht 1-st

Äritegevuse kahjustamine

Postitatud: 04 Apr 2017, 11:07
Kuna meie äri kõrval ehitatakse uut maja, siis on meie äritegevus häiritud. Sellel objektil on ka kenasti paika pandud ohutsoon aga ka seda meie silmis mõnevõrra rikutakse, kui otse meie ukse kõrvalt rekka pealt kraanaga ehitusmaterjaale tõstetakse. Seda häiritust annab ka tunda rahaliselt, kuna kliendid ei soovi üha rohkem, tänu nendele ehitustöödele, meid külastada. Siit ka küsimus, et kuidas peaks sellises olukorras käituma ja kas üldse peab või tuleb lihtsalt selle olukorraga leppida?

Re: Äritegevuse kahjustamine

Postitatud: 06 Apr 2017, 10:17
Eeldatavasti toimub ehitus vastavalt detailplaneeringule ja ehitusprojektile. Asjaõigusseaduse § 143 lg 1 ja 2 sätestavad, et kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud. Kui aga nimetatud mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist. Seega juhul, kui Teil on võimalik tõendada, et ehitustegevus kahjustab oluliselt Teie äritegevust, siis on võimalik taotleda kahju hüvitamist. Hea naaber tavaliselt lepib selliste mõjudega kuna see on ajutine ning võib tekkida olukord, kus Teie tegevus mõjutab naabrit. Tiheasustuse puhul on tavaline, et tuleb taluda müra ja muid mõjutusi väljastpoolt oma kinnisasja.


Vastas Vambola Olli.