Servituutide seadmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Mär 2017, 10:20

Servituutide seadmine

28 Mär 2017, 10:32

Soetasime detailplaneeringuga kinnistu, millele juurdepääsu tee rajamiseks on vajalik sõlmida servituudid naaber kinnistuga. Hetkel on naaber kinnistul 4 omaniku (Rootsi Kuningriigi kodaniku). Naaber kinnistu eelmine omanik, kes suri (2016.a.) on andnud varasemalt kirjaliku nõusoleku juurdepääsu tee rajamiseks, kuid servituute notariaalselt sõlmitud ei ole. Millistel tingimustel (mis on vajalik) on võimalik sõlmida välisriigi kodanikel Eestis servituute? Kas on vajalik, et kõik omanikud tulevad kohale või on võimalik ka notariaalse volituse alusel seada servituute?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Servituutide seadmine

29 Mär 2017, 16:28

Alust on arvata, et Te soetasite kinnistu sõlmides müügilepingu notari juures. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lg 1 sätestab, et omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. Seega on Teil seaduslik õigus nõuda, et naaberkinnistu omanik tagaks juurdepääsu Teie poolt soetatud kinnistule. AÕS § 172 lg 1 kohaselt koormab reaalservituut teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Teenivaks kinnisasjaks on naaberkinnistu. Tegemist on asjaõiguslepinguga, mis tuleb Teil sõlmida naaberkinnistu omanikuga. Teil tuleb naaberkinnistu omanikuga saavutada kokkulepe servituudi seadmise tingimustes ja seejärel pöörduda notari poole lepingu sõlmimiseks ning servituudi kandmiseks kinnistusraamatusse. Asjaolu, et naaber on Rootsi Kuningriigi kodanik, ei oma tähtsust. Kokkulepe tuleb saavutada kõigi naaberkinnistu omanikega.


Vastas Vambola Olli.

Vasta