Probleemid

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Jaan 2011, 07:23

Probleemid

28 Jaan 2011, 08:02

Tere!
Mul on selline probleem.Omame kahasse kahekordset elumaja-kinnistut.Ise elame esimesel korrusel.Kinnistul on notariaalne kasutuskord.Ülemine naaber,kes nüüd elab Inglismaal,keeras sellise käki,et pöördun muidugi kohtusse,aga enne küsiks teilt ka natuke.Enne äraminekut Inglismaale tegi ta oma korteris mitte sanitaarremonti,vaid totaalset ümberehitust,muutes sellega ametlikku majasisest plaani,rikkus kandekonstruktsioone jne.Põhiline on aga see,et muutis köögi asukohta,viies selle võrreldes eelmise kohaga maja kaugeimasse kohta,ning seoses sellega tuli ehitada ka reovee äravoolu torustik.Et aga see sealt kaugemalt punktist ära voolaks,oli vaja pika maa tõttu pikka kallet.Torustik viidi ilma meilt nõusolekut saamata ja ilma projektita tema põranda ja meie lae vahele.See on juba mitu korda meid uputanud.Ega ma seda enne ei teadnudgi,et seal kanalisatsiooni torustik on,enne kui oma puitlae uputuse tagajärjel lahti võtsin.Ülevalt ei tahetud võtt,sest torustiku peale on pandud kipsplaat,siis põrandaküte,siis keraamiline plaat.
Minu küsimus:kas võin mina selle ebaseadusliku "ehituse"ise maha võtta ja öelda talle,et viigu ruumid vastavusse plaanidega.Viimases lõpus toetus toru juba vastu meie laelauda.Panin nüüd esialgu reovee torule "pimeda"ette,et ei toimuks uusi uputusi.Ta saab oma reovett koguda kaussi ja see wc potti viia,mis asub endises kohas.Eluliselt tähtsad asjad toimivad-puhas vesi ja ws.

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Probleemid

14 Veebr 2011, 13:00

Arvestades, et maja on teil naabriga kaasomandis ja seega lähtudes Asjaõigusseaduse § 72 lg-st 1 ja 5 ning hea usu põhimõttest siis naaber oleks pidanud enne ehitamist teiega konsulteerima ja hoiduma kaasomaniku ehk teie õiguste kahjustamisest. Teil on õigus nõuda, et kaasomandi kasutamine ja valdamine toimuks teie huvisid arvestades.

Asjaõigusseaduse § 89 kohaselt on teil õigus nõuda omandiõiguse igasuguse rikkumise kõrvaldamist ja rikkumisest hoidumist.

Lähtudes Asjaõigusseaduse § 84 lg-st 1 ning arvestades asjaoludega, et kaasomanik on pahauskne, sest ei ole ehitamisega seonduvast teiega läbirääkinud on valdaja kohustatud hüvitama teile tekitatud kahju vastavalt Võlaõigusseaduse kahju õigusvastase tekitamise sätetele.

Arvestades teie probleemi asjaolusid, siis nendest nähtub, et tegemist ei ole remondiga vaid rekonstrueerimisega, mis kuulub ehitamise alla lähtuvalt Ehitusseaduse § 6 lg-st 3. Seega on õigus lähtuda ehitusseadusest.

Ehitusseadus § 40 lg 1 ütleb, et isiku elule, tervisele ja varale ohtliku ehitise omanik peab ehitise, kas viima vastavusse nõuetega või lammutama linna- või vallavalitsuse korraldusega. Teie probleemist lähtuvalt ma usun, et ehitis on ohtlik ja seega peaks teie naaber ehitise viima vastavusse nõuetega.

Ehitusjärelevalve teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse, kes teeb õigusliku aluseta püstipandud ehitiste omanikele ettekirjutusi.

Vastus: Teil isiklikult ei ole õigust „ehitust” maha võtta, kuid õigus naabrile öelda, et ta ruumid plaanidega vastavusse viiks on küll.
Esmalt soovitan mina teil naabriga läbirääkimisi pidada, sest te olete naabrid ja võib eeldada, et sooviksite omavahelisi häid naabrussuhteid. Juhul, kui teie vahelistest läbirääkimistest midagi välja ei tule ning naaber ei ole nõus ehitatut plaanidega vastavusse viima, siis pöörduge oma probleemiga kohaliku omavalitsuse ehituskontrolli osakonna poole.
Kui naaber keeldub teile tekitatud kahju hüvitamisest, on teil õigus pöörduda kohtusse ja esitada naabrile nõue.

Vasta