Kaasomandi ostueesõiguse teostamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Kaasomandi ostueesõiguse teostamine

01 Mär 2017, 20:51

Ostsin kaasomadis oleva korteri, mis on kasutuskorra ära jagatud. Tehing toimus *28.12.2016* ja naabrid said sellekohase teate ja tutvusid
ostu-müügilepinguga, ning aksepteerisid seda allkirjaga (käsikirjas paberil) *29.12.2016*. Minuni jõudis tähitud kirjaga *27.02.2017* Pärnu
notaribüroo notari Kaia Krüger poolt kinnitatud ostueesõiguse teostamise avaldus, milles märgitakse, et naaber soovib antud eesõigust kasutada.
Tean, et ostu eesõigust on võimalik teostada VÕS §250 kohaselt kinnisasjade puhul kahe kuu jooksul alates ostu-müügilepingu teate saamisest.

Kas notari poolt saadetud ostueesõiguse teostamise avaldus on VÕS §250 kohaselt ostueesõiguse teostamine või tuleb seda tõlgendada nii, et naabri ostutehing peab toimuma 2 kuu jooksul alates minu poolt teostatud ostutehingu teate saamisest. Erinevatele allikatele toetudes peab naaber
peale ostueesõiguse avalduse esitamisest alates tehingu teostama mõistliku aja jooksul, aga mida tähendab minu jaoks mõistlik aeg?* Kas see on 1 nädal, 1 kuu või 1 aasta?* Kaua on ostu-müügitehinguga võimalik venitada? Hetkel meil uut notari aega veel kokku lepitud pole. Siinkohal pean veel mainima, et korterisse arusaadavatel põhjustel me kolinud pole ja ootame lõplikku lahendust millal ma saan korteri eest raha tagasi ja uut hakata vaatama. Hetkel oleme minu viimaseid kuid raseda naisega sisuliselt kodutud.

Mida sellises olukorras teha ja kuidas käituda ja kas mul on õigus hiljem moraalse kahju tekitamise eest hüvitist või muude kulude tasumist nõuda, isegi kui korter jääb mulle?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kaasomandi ostueesõiguse teostamine

01 Mär 2017, 20:52

Kaasomandis oleva vara ostmisel peab ostja arvestama, et teisel kaasomanikul on ostueesõigus. Võlaõigusseaduse § 250 sätestab, et ostueesõigust võib teostada kahe nädala jooksul pärast käesoleva seaduse §-s 249 nimetatud teate saamist, kinnisasjade puhul kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse §-s 249 nimetatud teate saamist, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega. Notari poolt edastatud ostueesõiguse teostamise avaldus tähendab Teie jaoks, et teine kaasomanik kasutab ostueesõigust ja asub korteri müügilepingus Teie kui esialgse ostja asemele.
Kui aga teine kaasomanik vaatamata sellise teavituse esitamisele ei kasuta ostueesõigust, siis on Teil alus nõuda tekitatud kahju hüvitamist, kui kahju reaalselt on olemas ning Te suudate tõendada kahju suurust. Mittevaralise kahju nõudmine tekkinud olukorras on küsitav, sest teine kaasomanik kasutab oma seadusest tulenevat õigust ning Te pidite sellega tehingu tegemisel arvestama. Te peaksite pöörduma teate esitanud notari poole ja paluma teavitust teise kaasomaniku tehingu kohta. Kui teine kaasomanik on kasutanud ostueesõigust, siis tuleb Teil osta teine korter.


Vastas Vambola Olli.

Vasta