Elektri kasutamine kaasomandis olevas majas

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 15 Veebr 2012, 12:28

Elektri kasutamine kaasomandis olevas majas

29 Jaan 2017, 10:41

Maja on kaasomandis, mõlemal omanikul on 1/2. Eesti energiaga on sõlminud lepingu üks kaasomanik, tema majaosas asub ka liitumispunkt. Kas sellel omanikul on kohustus elektri edasimüümiseks teisele kaasomanikule või võib ta nõuda, et teine kaasomanik sõlmiks eraldi liitumislepingu koos uue liitumispunkti loomisega.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Elektri kasutamine kaasomandis olevas majas

30 Jaan 2017, 14:53

Liitumispunkt on turuosalise elektripaigaldise täpselt määratletud ühenduskoht võrguga. Teie küsimuse asetus on väär, sest elektrienergiat müüb elektrienergiat müüv elektriettevõtja. Teie ei ole elektriettevõtja. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 72 lg 3 sätestab, et kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust. Elamu, mis on kaasomandis on ühisomand. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasomanikelt, et kaasomandis oleva asja valdamine ja kasutamine toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele. Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest. AÕS § 75 kohaselt kannab kaasomanik vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi. Seega on Teil õigus nõuda teiselt kaasomanikult tema poolt tarbitud elektrienergia eest tasumist, kuid tegemist ei ole elektrienergia müügiga. Te peaksite antud küsimuse lahendamiseks pöörduma elektrienergia müüja poole, et leida lahendus probleemile. Võimalik on ilmselt teise mõõteseadme paigaldamine või siis sõlmitakse teise kaasomanikuga uus liitumisleping. Asjaõigusseadusest tulenevalt peaksid sellised küsimused olema lahendatavad kokkuleppe teel. Vajadusel on Teil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.


Vastas Vambola Olli.

Vasta