Korterelamu ühismaa jagunemine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 24 Jaan 2017, 13:32

Korterelamu ühismaa jagunemine

24 Jaan 2017, 14:08

Tegemist on maapiirkonnas asuva nelja korteriga korterelamuga, millele kuulub suur krunt, mille maa kasutamise ja jagunemise kohta puudub notariaalne kasutuskord.
Kas on mingi määrang, kui palju korterelamule kuuluvast/elamut ümbritsevast maast kuulub iga korteri juurde/kui suurele osale krundist on igal korteril õigus?
Kas on mingi maa-ala puukuuride ja maja ees/ümber, mis peab jääma ühiskasutusse/liikumisvabaduse tagamiseks?
Või on see, kui palju maad kellelegi kuulub, korteriomanike omavahelise kokkuleppe teema?
Praegu on 3 korteriomanikul juba maa jagatud, vaheaiad tehtud, ülejäänud maaosa, mis peaks siis nagu minu korteri juurde kuuluma, on enamuses tegelikult kasutuses ühismaana ja mul ei lubata oma vaheaeda teha, et mul oleks ka kuskil omaette olemise nurgake, mis teistel kõigil on olemas.
Hääleõiguslikult olen mina üksi ülejäänud 3 vastu...

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Korterelamu ühismaa jagunemine

25 Jaan 2017, 16:42

Asjaõigusseaduse § 74 lg 1 kohaselt võib kaasomandis oleva asja võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Antud juhul on tegemist kinnistuga, mis on erastatud kortermaja juurde ning on seega korteriomanike ühine omand ehk kaasomandis. Riigikohus on korduvalt erinevates kohtuasjade asunud seisukohale, et kokkulepe kaasomandis oleva kinnistu kasutamiseks peab tagama kõigile korteriomanikele õiglase lahenduse ning selle küsimuse lahendamiseks tuleb kolleegiumi arvates saavutada kõigi korteriomanike konsensus. Kohtupraktika on kooskõlas asjaõigusseaduse § 74 lg sätestatuga. Kortermaja juurde kuuluva kinnistu kasutamine peab toimuma vastavalt kõigi korteriomanike kokkuleppele.
Kui Teil on asutatud korteriühistu, siis korteriühistu koosoleku otsuse poolt, millega määratakse kinnistu kasutuskord, peavad hääletama kõik korteriomanikud. Vastasel juhul on korteriühistu üldkoosoleku otsus ebaseaduslik. Teil on teiste korteriomanikega võrdne õigus kinnistu kasutamiseks. Kui korteriomanikud tegutsevad seadusevastaselt ja Teie õigusi rikkudes, tuleks Teil pöörduda kohtusse. Otstarbekas on sellisel juhul pöörduda advokaadi poole.


Vastas Vambola Olli.

Vasta