Õnnetusjuhutmikindlustuse hüvitamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 10
Liitunud: 14 Apr 2015, 19:15

Õnnetusjuhutmikindlustuse hüvitamine

22 Nov 2016, 10:22

Tere.

Mul oli eelmine aasta (2015) õnnetusjuhtumikindlustus kindlustusfirmaga "A". Kuna olen FIE, siis lõpetas firma "A" FIEdele uuteks perioodideks õnnetusjuhtumikindlustuste pakkumise.
Selle aasta algul (2016) sõlmisin uue õnnetusjuhtumikindlustuse firmaga "B".
2015.aastal sai jalg viga (trauma-mis oli/liigitati õnnetusjuhtumiks ja hüvitati) ja vajas kirurgilist sekkumist.
Peale operatsiooni jäi jalg endiselt valutama ja Septembris (2016)pöördusin jala valudega uuesti arstile, tehti MRT ja leiti et jalga on vaja uuesti opereerid. Novembri algul toimus uus operatsioon ja esitasin paberid nüüd UUELE KINDLUSTUSFIRMALE "B". Firma "B" otsus lühidalt-(saatis pikalt).
Küsimus: Kas uuele kindlustufirmale "B" on uus operatsioon õnnetusjuhtumikindlustus, olenevalt sellest,et mul ei olnud firmaga "B" 2015 kindlustuslepingut, kuigi juhtum liigitati 2015 õnnetusjuhtumiks?
VÕI on see siiski veel firma"A" rida, kuna juhtum toimus sellel ajal ja vajas nüüd uut lõikust?

Lugupidamisega AHTI

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Õnnetusjuhutmikindlustuse hüvitamine

23 Nov 2016, 16:15

Kindlustuslepinguga kohustub üks isik kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil. Teine isik so kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid. Kindlustusandja peab kahjukindlustuse puhul kindlustusjuhtumi toimumisel tekkinud kahju hüvitama üksnes kokkulepitud rahasumma ulatuses, mis on kindlustusandjapoolseks maksimaalseks väljamaksusummaks Te peaksite üle vaatama kindlustusfirmadega sõlmitud lepingud.
Kindlustus juhtum ehk õnnetus leidis aset siis, kui Teil oli sõlmitud kindlustusleping firmaga A ja seega oli kindlustusfirma B õigustatud keelduma kahju hüvitamisest. Te peaksite hüvise nõudmisega pöörduma kindlustusfirma A poole. Kahju hüvitamine sõltub aga ikkagi lepingust, sest kindlustusfirma kohustus hüvitada kahju tuleneb sõlmitud lepingust.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 10
Liitunud: 14 Apr 2015, 19:15

Re: Õnnetusjuhutmikindlustuse hüvitamine

28 Nov 2016, 15:18

Tere

Lisan mõlema osapoole vastused seoses juhtumiga.


A)Vastavalt õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste 1/2010 p. 4.1.3 makstakse päevaraha hüvitist töövõimetuslehe perioodi eest ühe aasta jooksul arvates traumast, kuid mitte rohkem kui 180 ravipäeva eest.
Kuivõrd trauma toimus 17.06.2015.a., siis vastavalt p. 4.1.3 ei kuulu seoses antud traumaga alates 17.06.2016.a. Teile tekkinud kahju hüvitamisele, kuna see on tekkinud hiljem, kui ühe aasta jooksul arvates trauma toimumise ajast.

B)Täname Teid pöördumise eest.
Saame aru, et juhtumi hetkel oli Teil teises kindlustusseltsis siiski kindlustusleping olemas. Kindlasti soovitame Teil nõudega otse vastava kindlustusseltsi poole pöörduda. See, et praeguseks on kindlustusselts kindlustamisest on loobunud, ei võta ära Teie nõudeõigust nende juhtumite osas, mis toimusid kehtiva lepingu ajal. Me ei tea teises kindlustusseltsis sõlmitud lepingu tingimusi, kuid saate kindlasti nendelt küsida, kas toimunud õnnetus kvalifitseerub kindlustusjuhtumiks sõlmitud lepingu tingimusi arvesse võttes.

Kindlustuse üldine põhimõte on selline, et hüvitada saab ainult neid juhtumeid, mis on toimunud kindlustuslepingu kehtivuse ajal. Enne lepingu sõlmimist toimunud juhtumeid paraku hüvitada ei saa.

Nõue palume esitada otse kindlustusseltsile, kus leping juhtumi hetkel (17.06.2015) sõlmitud oli.

Küsimus: Kuidas saab olla, et juhtum ei kuulu kummalegi?
Väike näide: Teades arstide järjekordasid ja ma saan üks päev enne aasta täitumist arstile kui toimus trauma ja peale ravi ikkagi ei parane olukord.... jne. =Hetke olukord ehk nõiaring.

Aitäh!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Õnnetusjuhutmikindlustuse hüvitamine

29 Nov 2016, 16:15

Eelnenud vastuses on Teile selgitatud, et ilmselt annab õiguse kahju hüvitamisest keelduda Teie ja kindlustusfirma A vahel sõlmitud leping. Kahjuks selguski, et nii see on. Võttes aluseks Teie ja kindlustusfirmaga A sõlmitud lepingu, oli firmal õigus keelduda edasise kindlustushüvise maksmisest. Tuntud tõde on, et enne lepingu allkirjastamist tuleb leping tähelepanelikult läbi lugeda. Kujunenud olukorras ei ole ilmselt mõistlik isegi kohtusse pöörduda, sest kindlustusfirma A on tegutsenud kooskõlas Teie poolt allkirjastatud lepinguga. Te olete nõustunud lepingu tingimustega.


Vastas Vambola Olli.

Vasta