Päritud ühisvara kasutamise takistamine.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 17 Nov 2016, 15:21

Päritud ühisvara kasutamise takistamine.

17 Nov 2016, 15:48

Päritud sai siis isalt kinnistu, pärijateks mina, poolvend ja isa teine naine. Pärimistunnistusel ka kenasti kirjas 1/3 kõigile. Sellel kinnistul püsivalt ei elata ka mitte ajutiselt ega ka pole võimalik jääda nädalavahtuseks ei pääse ka enam oma asjade juurde kuna üks osanikest on lukustanud sissepääsud ja oma isakodu sisse murda ka ei taha. Kasutus kord on kokkuleppimatta, mingeid kokkuleppeid teha on suhtelisel keeruline kui enne ta vähemalt röökis ja paugutas uksi siis nüüd ei vasta kõnedele ega sõnumitele. Mis sellises olukorras teha ja kuhu pöörduda?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Päritud ühisvara kasutamise takistamine.

19 Nov 2016, 22:41

Esmaseks võimaluseks oleks ikkagi vahetult püüda takistusi tekitava isikuga kohtuda ning püüda saavutada kokkulepe ühisvara kasutamiseks. Kuna Teie osad on võrdsed, siis on võrdsed ka Teie kõigi kolme õigused vara osas.
Te võite teha kaasomandis oleva vara jagamiseks reaalosadeks, kui see on võimalik. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 72 lg 1 esimese lause kohaselt peaksid kaasomanikud valdama ja kasutama ühist asja kokkuleppel. Samas võib kaasomanik temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada. AÕS § 76 lg 1 sätestab, et kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja kaasomandi lõpetamine peaks toimuma omanike kokkuleppel. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Soovitav oleks siiski püüda vaidlust lahendada kohtuväliselt.


Vastas Vambola Olli.

Vasta