Auto ost

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 17 Nov 2016, 09:38

Auto ost

17 Nov 2016, 10:05

Oli plaan osta autot. Vaatasime erinevaid kuulutusi, leidsime sobiva kuulutuse, kus kõik omadused vastasid meie soovidele.Ostsime selle sobiva auto eraisikult. Kuid kui auto oli kodus, selgus , et autol on turvarihmad vaid neljal istmel. Tehnilist passi kontrollides selguski, et see on neljakohaline sõiduauto. Kuulutuses oli märgitud 5 istekohta. Kuna meil on viieliikmeline pere, siis on ainuvõimalik auto meie perele viiekohaline. Võtsime auto omanikuga ühendust, ta tegi ettepaneku teha auto ametlikult viiekohaliseks muuta ja lubas maksta kinni summa, mis selleks asjaajamiseks kulub. Esitasime Maanteametile päringu, millised toimingud selleks tegevuseks vajalikud on . Tuli vastus, et vaid autotehases paigaldatud turvavöö vastaks nõuetele. Kui proovisime uuesti võtta ühendust eelmise autoomanikuga, ei võtnud ta enam telefoni vastu.
Millised on meie võimalused, kui automüügi kuulutuses oli vale informatsioon (kuulutus on intereneti ajaloos endislt nähtav)?Kas oleme ise antud situatsioonis süüdi, kuna ei kontrollinud auto tehnilise passi andmeid või annab midagi teha?
Parimate soovidega,Margit

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Auto ost

19 Nov 2016, 22:33

Vastavalt võlaõigusseaduse § § 49. Taganemisõigus

(1) Tarbija võib väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
[ https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013001 RT I, 31.12.2013, 1 - jõust. 13.06.2014]

(11) Lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse või:
1) kui lepingu kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse;
2) kui lepingu kohaselt tuleb asi tarbijale üle anda mitmes osas, päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda valdusse;
3) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul, päevast, millal tarbija või tarbija poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud esimese üleantava asja füüsiliselt enda valdusse.
(6) Lepingust taganemist käesolevas paragrahvis sätestatut järgides peab tõendama tarbija

Eelnimetatud paragrahvi järgi oleksite te saanud lepingust taganeda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 14 päeva jooksul peale autoostu. Lepingust taganemine tähendab tehingu tagasipööramist. Võib eeldada, et te ei teinud 14 päeva jooksul sellist otsust.

Nüüd jääb teil võimalus nõuda auto müügihinna vähendamist. Vähendamise aluseks auto tehniline ümberehitamine.

Teie kirja kohaselt ei võta automüüja enam telefoni. Palun saatke talle SMS teatega, et lasete autole tehases paigaldada 5. turvarihma ja selle remondi maksumus on x summat.

Kahjuks peate selle remondi ise küll kinni maksma. Juhul kui summa on väiksem kui 6390€, siis saate selle võlgnikult (auto müüjalt) maksekäsukiirmenetluse korras tagasi nõuda.


Vastas Krista Paal.

Vasta