Garaažiboksi ost/müük mille maa on kaasomandis.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Okt 2016, 18:20

Garaažiboksi ost/müük mille maa on kaasomandis.

23 Okt 2016, 18:49

Tere.

Soov osta garaažiboks. Müüa päris garaažiboksi vallasasjana. Nüüd on ehitis muudetud kinnisasjaks ja maa on teiste garaažiboksi omanikega kaasomandis. Kuna kõik ostsid maa ostueesõigusega, siis kas nad saavad veel kasutada ostueesõigust kui keegi oma garaažiboksi müüb?
Kui on ostueesõigus, siis kes peab teavitama teisi omanikke? Mis juhtub kui ei teavita?
Kui garaažalune maa sai ostetud ostueesõigusega, kas siis müüa peab maksma tulumaksu. Lugesin, et ehitis kui vallasasi on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel, siis ei pea tulumaksu maksma.

Lugupidamisega,
Meelis.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Garaažiboksi ost/müük mille maa on kaasomandis.

25 Okt 2016, 21:45

Maa on kõigi garaažibokside omanike kaasomand. Te peaksite paluma, et müüja esitaks Teile kinnistusraamatu väljavõtte. Sellest nähtub, kas tegemist on korteriomandiga. Kui tegemist on korteriomandiga, siis tuleb vormistada notariaalne müügileping ja Teid kantakse omanikuna kinnistusraamatusse. Teie poolt kirjeldatud olukorras ei ole garaažide juurde erastatud maa vaadeldav lahus maal paiknevatest garaažidest. Enne tehingu tegemist peate nõutama müüjalt kõik vajalikud andmed garaažiboksi kohta. Teie ostjana ei ole kindlasti kohustatud maksma tulumaksu.
Tegemist võib olla ka hooneühistuga ning ka sellisel juhul peab liikmesse loovutamise tehing olema notariaalselt tõestatud. Enne liikmesse omandamist peaksite paluma, et liikmesse loovutaja võimaldaks Teil tutvuda hooneühistu põhikirjaga.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 2
Liitunud: 23 Okt 2016, 18:20

Re: Garaažiboksi ost/müük mille maa on kaasomandis.

30 Okt 2016, 12:09

Suured tänud vastuse eest.
Mul on tekkinud arusaamatus.Kas antud hetkel kui igaühel on oma garaažiboks, aga maa on kaasomandis ja kinnistu liik on kinnistusraamatus kinnisasi(korteriomandit moodustatud ei ole),kas siis ei kehti teistele omanikele ostueesõigus või peab omanik (ehk müüa) ikkagi teisi bokside omanike teavitama ja on võimalus, et peale seda kui teisi omanike on teavitatud on kahe kuu jooksul võimalik, et mulle kantakse raha tagasi ja jään sellest garaažiboksist ilma?
Tean, et mina ei ole kohustatud tulumaksu maksma, aga küsisin sellepärast, et müüja ütles, et tema peab tulumaksu maksma, aga kui ta ei pea, siis oleks võimalus hinda kaubelda.Vallasasi läks tema omandisse ostuõigusega erastamise teel, kas siis järgnev lause vastab tõele?
Lugesin, et ehitis kui vallasasi on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel, siis ei pea tulumaksu maksma.

Lugupidamisega,
Meelis

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Garaažiboksi ost/müük mille maa on kaasomandis.

31 Okt 2016, 17:16

Eelnevas vastuses on selgitatud, et kui ei ole tegemist korteriomandiga, siis võib tegemist olla hooneühistuga. Ka sellisel juhul peab liikmesuse loovutamise tehing olema notariaalselt tõestatud. Enne liikmesuse omandamist peaksite paluma, et liikmesuse loovutaja võimaldaks Teil tutvuda hooneühistu põhikirjaga. Hooneühistu on tulundusühistu, mille eesmärk on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse kinnisasja või hoonestusõiguse ning selle osaks oleva hoone omamisel ja valitsemisel, võimaldades hooneühistu liikmetel hoone kindlaksmääratud osade ainukasutust. Sellisel juhul on garaažiboks hoone kindlaksmääratud osa, mis on omaniku ainukasutuses. Hooneühistu liikmel on õigus kasutada teisi isikuid välistavalt hooneühistule kuuluvat ehituslikult tegelikkuses piiritletud omaette kasutust võimaldavat hooneosa, mis on temale kasutamiseks kindlaks määratud hoonejaotusplaanis (liikme ainukasutuses olev hooneosa). Hooneühistu liikmete ühiskasutuses on kinnisasi ning selle osad ja seadmed, mis on vajalikud hoone püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiseks kasutamiseks, ka siis, kui need asuvad hooneühistu liikme ainukasutuses oleva hooneosa piires. Teile on oluline tutvuda hooneühistu põhikirjaga, kui tegemist on hooneühistuga. Hooneühistu liikmesuse loovutamisel ei näe hooneühistuseadus ette ostueesõiguse kasutamise võimalust. Teatud kitsendused liikmeks saamisel võivad olla sätestatud aga põhikirjaga.
Tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 5 kohaselt ei maksustata tulumaksuga kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui ehitis või korter kui vallasasi on läinud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel. Teie küsimusele vastamisel ei ole teada, kuidas ikkagi on garaažiboks omandatud.


Vastas Vambola Olli.

Vasta