1. leht 1-st

ehitise registreerimine

Postitatud: 02 Mai 2016, 14:27
tere.
Pöördun teie poole oma vanemate palvel.
Nimelt on nad mõlemad pensionäärid ja tunnevad huvi kas ja kuidas nad peavad registreerima kaks ehitist millel ei ole ehitusluba ja projekti.
Nimelt on neil Tartu linnas eramaja ja maa millele siis on ehitatud 1985 aastal kuur pindalaga 35 ruutu, 3,5 meetrit kõrge laudadest ilma vundamentita, üks sein külgneb elumajaga ja samal aastal ehitatud saun 15 ruutu,vundamendiga, tuhaplokkidest ja külgneb samuti üks sein elumajaga. 1985 aastal küsis isa ühelt tolle aegselt ehitusjärelvalve spetsialistilt nõu, kes väitis, et kuna mõlemad ehitised külgnevad elumajaga, siis määratletakse seda kui laiendamist ja ühe katuse all olevaid ehitisi ja mingit luba ega projekti ei ole vaja.
Linnavalitsuses öeldi aga, et peab tegema projekteerimisbüroos mõlemale ehitisele projekt ja siis vaadatakse edasi, mis saab. Mis edasi saab, seda ei täpsustatud. Need projektid ei ole kindlasti odav lõbu ja ei tea veel palju see kõik kokku võib maksma minna.
Kuna selle teema suhtes on palju poleemikat, sooviksin teie arvamust antud küsimuses. Olen ise ka uurinud ja jääb mulje, et on palju mitmeti tõlgendavaid asjaolusid.

Re: ehitise registreerimine

Postitatud: 03 Mai 2016, 11:10
Lisaks Ehitusseadustikule reguleerib ehitiste registrisse kandmist Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS). EhSRS § 28 lg 7 kohaselt tuleb enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ja käesoleva seaduse jõustumise ajal kasutatav ehitis ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse.
Võib oletada, et linnavalitsus peab vajalikuks ehitise ohutuse hindamist ja sellise nõudmise esitamisel tugineb linnavalitsus EhSRS §-le 28 lg 6, mille kohaselt ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib omanik. Peaksite antud küsimuses pöörduma kirjaga Tartu Linnavalitsuse poole ja taotlema kirjalikku selgitust, milliste dokumentide esitamist peab linnavalitsus vajalikuks Teie vanemate hoonete registrisse kandmiseks. Paluge anda ka seaduslik põhjendus ja juhis. Hoonete ehitusregistrisse kandmine on võimalik ainult koostöös kohaliku omavalitsusega.


Vastas Vambola Olli.