1. leht 1-st

Kaasomandi lõpetamine selliselt, et ühest saab ainuomanik

Postitatud: 20 Apr 2016, 17:34
Tere

Soovime lõpetada kaasomandi selliselt, et ühest omanikust saab ainuomanik. Omand on soetatud selliselt, et mõlemad omanikud on teinud sissemakse võrdses osas. Omand on jaotatud notariaaliselt nii, et teisele kaasomanikule kuulub 70% varast, minule 30% varast. Kuidas peaks olema arvestatud minule teise omaniku poolt makstav osa ühiselt omandatud vara eest? Kas lisaks 30%-le on mul õigus tagasi küsida ka sissemakseks tehtud summa?

Tänades!

Re: Kaasomandi lõpetamine selliselt, et ühest saab ainuomani

Postitatud: 22 Apr 2016, 09:16
Kaasomandi puhul saab rääkida mõttelistest osadest, sest kaasomand on ühine omand ja seda ei ole jagatud. Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Õiglane oleks kaasoamandi lõpetamisel kokku leppida selliselt, et teine kaasomanik tasub Teile kaasomandi maksumusest poole kuna kaasomandi soetamisel tasusite Te soetatud vara eest võrdselt. Kuidas Te kaasoamandi lõpetamise tingimused kokku lepite on aga ikkagi ainult Teie omavaheline otsustus.
Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Mõistlik oleks kohtuväliselt kaasomandi lõpetamise tingimustes kokku leppida.


Vastas Vambola Olli.

Re: Kaasomandi lõpetamine selliselt, et ühest saab ainuomani

Postitatud: 25 Apr 2016, 10:41
Tere

Aitäh abi eest!