1. leht 1-st

Sihtotstarve

Postitatud: 19 Apr 2016, 15:30
Kas lastehoiuteenuse ostuamiseks rendilevõetud elamumaja sihtotstarvet on vaja muuta?

Re: Sihtotstarve

Postitatud: 19 Apr 2016, 15:31
Kohalik omavalitsus määrab või muudab sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel. Kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel. Katastriüksusele tuleb määrata sihtotstarve, mis vastab õigusaktidega sätestatud või planeeringuga kehtestatud maakasutuse otstarbele. Ehitise alusele ja selle teenindamiseks vajalikule maale määratakse kogu ulatuses ehitise kasutusotstarbest tulenev sihtotstarve. Kui kohalik omavalitsus otsustab kinnisasja omaniku taotlusel muuta katastriüksuse sihtotstarvet, siis sellise otsust ei saa vaidlustada teised isikud.
Kui Te asute üüritud elamus tegelema ettevõtlusega ja lastehoiuteenust osutab äriühing, siis võib tekkida vajadus kinnistu sihtotstarbe muutmiseks. Esmalt peate selles osas aga läbi rääkima kinnistu omanikuga. Kinnistu sihtotstarbe muutmine on võimalik kinnistu omaniku nõusolekul. Taotluse kinnistu sihtotstarbe muutmiseks saab esitada kinnistu omanik. Hoone kui sellise otstarvet ei ole vaja muuta, kui see sobib lastehoiuteenuse osutamiseks.


Vastas Vambola Olli.