1. leht 1-st

Reaalosadeks jagatud elumaja

Postitatud: 27 Veebr 2016, 00:09
Mida saan ette võtta ja millele tugineda järgnevas olukorras: mulle kuulub pool elumajast. Maja on jagatud kaheks reaalosaks. Teine pool on pärimise järgselt kahe inimese (õde ja vend) kaasomandis. Kaasomandisse kuuluval poolel keegi alaliselt ei ela. Koha peal käib ainult õde ja sedagi kevadest sügiseni, talvel seisab maja tühjalt ilma elektri ja kütteta. Juba eelneva omaniku ajal oleks maja remonti vajanud, kuid tookord ei jõudnud me kokkuleppele, nüüd on maja olukord veelgi halvenenud ja samuti ei ole võimalik naabriga kokkuleppeid teha ei remondi ega müügi-ostu osas.

Re: Reaalosadeks jagatud elumaja

Postitatud: 29 Veebr 2016, 18:58
Kui tõepoolest on tegemist reaalosadeks jagatud elamuga, siis on Teil õigus ja võimalus remontida Teile kuuluvat poolt elamut. Õde ja vend on teise majapoole täieõiguslikud omanikud ja kui Te remondite ära kogu elamu, siis ei ole neil kohustust Teile kantud kulutusi hüvitada. Pigem võib tõusetuda küsimus Teie omavolist. Iga isik vara omanikuna võib ümber käia oma varaga nagu heaks arvab. Erandiks on olukord, kui naaberkinnistu elamu muutub varisemisohtlikuks ja võib kahjustada Teie kinnisasja. Asjaõigusseaduse § 145 lg 1 ja 2 kohaselt tuleb ehitist hoida sellises korras, et selle varisemisel või osade eraldumisel oleks välistatud naaberkinnisasja kahjustamine. Omanik, kelle kinnisasja ohustavad käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asjaolud, võib nõuda kahjuliku toime eest vastutavalt isikult ohu kõrvaldamist. Kui kahjuliku toime eest vastutav isik ei ole teada, võib ta nõuda ohu kõrvaldamist valdajalt.
Seega tehke teise hoone poole omanikele kirjalikult ettepanek neile kuuluva hoone remondiks, kuna selle olukord kahjustab Teie kinnisasja. Kirjalikus pöördumises taotlege kirjalikku vastust ja kui teise hoone poole omanikud keelduvad remonti tegemast, siis on Teil võimalus nende dokumentide alusel esitada kohtusse hagi nõudega Teie kinnisasja ähvardava ohu kõrvaldamiseks ning neile kuuluva hoone poole remondiks.
Võib-olla on abi, kui pöördute siiski esmalt abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.Vastas Vambola Olli.

Re: Reaalosadeks jagatud elumaja

Postitatud: 10 Mär 2016, 19:32
Tere,

Kas reaalosadeks jagatud majal on eraldi omandiseadus?? Nagu näiteks koreteriomandiseadus.

Korteriomandiseaduse (KOS) paragrahv 11 lõikes 1 punktis 1 sätestatud kohustust, mis kohustab korteriomanikku hoidma korteriomandi reaalosa korras ning hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.

KOS par 14 lg 2 p 1 alusel on sellises olukorras võimalik nõuda korteriomandi võõrandamist, sama paragrahvi lõige 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisnõude otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte korteriomanikest.

Re: Reaalosadeks jagatud elumaja

Postitatud: 13 Mär 2016, 17:26
Teie küsimusest ei selgu üheselt, kas on tegemist korteriomandiga või paarismajaga, kus kumbki pool elab eraldi elamuosades, kuid elamutel on üks ühine vahesein. Eelnevas vastuses eeldas vastaja, et tegemist on paarismajaga. Kui aga tegemist on kahe korteriga ühes elamus, siis on tegemist korteriomandiga ja saab tugineda probleemide lahendamisel korteriomandiseaduse §-le 11 lg 1 või tuginedes KOS §-le 14 lg 1 nõuda korteriomandi võõrandamist.
Korteriomand on omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub. Kaasomandis on näiteks katus ja kõik ühiskasutuses olevad elamu osad. Asjaõigusseaduse § 75 lg 1 kohaselt kannab kaasomanik vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi. Seega peaks teise korteriomandi omanikud kandma kogu elamu korrashoiust osa kulutusi. AÕS § 72 lg 4 kohaselt on kaasomanikul õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega.
Arvestades Teie poolt kirjeldatud olukorda ei õnnestu Teil arusaamatusi ilmselt lahendada kohtuväliselt ja olete sunnitud pöörduma oma probleemidele lahenduse leidmiseks kohtusse.


Vastas Vambola Olli.