maatükk

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Veebr 2011, 14:46

maatükk

10 Veebr 2011, 14:56

Olen huvitatud maatüki omandamisest, kuid ma ja maatüki peremees (kes on AÜ liige) ei tea mille õiguslikul alusel võib osta selle. Kuidas teada saada missugune õigus (hoonestusõigus, omandi õigus jne)on maatüki omanikul, kui ei näe määtüki aadressi kinnistusraamatust ja ehitisregistrist?
Lugupidamisega,
Inna

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: maatükk

14 Veebr 2011, 12:53

Kinnistusraamatuseaduse § 5´ kohaselt on kinnistu kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk). Kui see maatükk on kellegi omanduses, on see omaniku poolt ka nähtav kinnistusraamatu kande kaudu. Kui seda maatükki kinnistusraamatusse kantud ei ole, peab olema ta vaba maa, mida seaduses sätestatud alustel on võimalik omandada. Üsna napi küsija poolt esitatud info alusel ei oska täpselt aru saada, millise variandiga on tegu. Kas sellel maatükil on ka ehitis, kui see nii on, siis oli ehitise vallasasjana omajal õigu ehitise alune maa erstada, aga selleks oli vajalik esitada avaldus. Ostueesõigusega erastamise temaatikat kajastab Maareformi seadus (§ 22. Maa erastamise viisid, § 40. Maa erastamise lõpptähtajad,§ 351. Hoonestusõiguse seadmine ehitise omaniku kasuks. Ehitise omaniku kasuks, kes ei soovi või kellel ei ole õigust maad omandada, võib riigimaale seada hoonestusõiguse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras). Info saamiseks antud olukorras selgitamiseks oleks vajalik pöörduda eeldataval õigustatud isikul kohaliku omavalitsuse maakorraldaja poole, et selgitada välja asjaolud, mida antud kirja tähenduses tähendab "maatüki peremees".

Vasta