eratee avalikuks teeks ilma omaniku teadmata

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

eratee avalikuks teeks ilma omaniku teadmata

06 Apr 2023, 16:57

Tere,

Leidsin enam-vähem sama teema 2017. aastast siit foorumist, kuid veidi tundub mure erinev ja äkki on vahepeal seadusandluski muutunud?
Probleem järgmine: suure riigimaantee kõrval asub eramaa (metsamaa), mida läbib nö tee, mida ümberkaudsed inimesed kasutavad omavoliliselt mootorsõidukitega läbisõiduks, kuigi paralleelselt kulgeva riigimaantee kaudu sõites on läbitav vahemaa sama pikkusega, st puudub põhjendatud vajadus. Kinnistu omanik ise kasutab seda metsaala (mis kahjuks on nüüd tinglikult eratee tänu inimeste omavolile) sõidukiga ehk paar korda aastas kuna sealt läbi sõitmiseks puudub reaalne vajadus - metsamaaga külgnev katastriüksus, mis kuulub samale inimesele, on elamumaa ja selle lõppeb teisest suunast kulgev asfalteeritud avalik tee ja peale asfaltkatte lõppu ühtki majapidamist ei ole.

Nüüd aga leidis kinnistu omanik oma suureks üllatuseks, et kõnealune ala (nö isetekkeline pinnastee) tema maast on Teeregistrisse kantud avaliku teena.
Kohalik omavalitsus ei ole kinnistu omanikuga sel teemal suhelnud ei loa küsimiseks, millegi kooskõlastamiseks ega ka teavituseks.

Kas on KOV tegevus olnud õiguspärane? Kuidas oleks kinnistu omanikul võimalik oma õiguseid kaitsta?

Lugupidamisega,
Murelik

Re: eratee avalikuks teeks ilma omaniku teadmata

10 Apr 2023, 15:36

Tere

Riigikohus on varasemalt selgitanud, et eramaal asuva tee avalikuks kasutamiseks vajab kohalik omavalitsus teealuse maa kasutusõigust. Selleks võib sõlmida omanikuga lepingu või seada maale sundvalduse. Teie küsimuse püstitusest saab järeldada, et kumbagi tehtud pole.
Sellisel juhul ei ole toimitud õiguspäraselt ja maaomanikul on õigus hüvitisele ning nõudele tee avalik kasutamine lõpetad või sõlmida maaomaniku huve arvestav leping maa kasutuseks. Riigikohtu määrus on loetav https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/? ... 19-2255/16

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta