Isiklik kasutusõigus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks on füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult sisenedes foorumisse id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse vastavale juristile Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 23 Mai 2018, 10:02

Isiklik kasutusõigus

23 Mai 2018, 10:11

Tere!

Vanaema kinkis oma lapselapsele korteri, mida lapselaps elukohana kasutas. Kinkelepingut tehes oli juba mõlemal plaan korter maha müüa ja arvati, et on lihtsam, kui omanikuks on lapselaps ning siis vanaema ei pea müügiprotsessiga tegelema. Notar seadis aga isikliku kasutusõiguse vanaema elu lõpuni, kinnistusraamatusse pandi märge, et kasutusõigus kustutatakse, kui õigustatud isiku surma tõendatakse. Vanaema ise ei soovi üldse selles korteris elada ning pole ka kunagi elanud seal selle aja jooksul, kui korter on temale kuulunud. Kas on võimalik poolte kokkuleppel lõpetada nimetatud kasutusõigus ära? Eeldan, et selleks on vaja minna notari juurde ja teha notariaalne kokkulepe.

Ette tänades

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Isiklik kasutusõigus

29 Mai 2018, 09:34

Tere,

Kui eluruumile on seatud isiklik kasutusõigus, Asjaõigusseaduse § 212 lg 1 kohaselt võib kasutusvalduse lõpetada kasutusvaldaja ja omaniku kokkuleppel.
Selleks Tuleb Teil vastava sooviga pöörduda notari poole kes tehingu ette valmistab, kinnitab ja vajalikud andmed registrile esitab.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Isiklik kasutusõigus

16 Sept 2018, 15:45

Ostan isikliku kasutusõiguse 5 ha maatulundusmaal mis on jaotatud 40-ks aiamaaks.
Kas mina saan omal maatükil (1000 m2) ehitada kuni 20 m2 ehitise ?
Kas saan seda IKO-d tulevikus edasi müüa, kinkida, pärandada?

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Isiklik kasutusõigus

17 Sept 2018, 12:11

Tere,

Tulenevalt Asjaõigusseaduse § 225 koormab Isiklik kasutusõigus kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile. Sama § 226 võib isikliku kasutusõiguse kinnisasja omaniku nõusolekul teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest solidaarselt.
Seega sõltub kasutusõiguse kokkuleppe sisust, kas Te võite seal ehitise püstitada. Seejuures tuleb arvestada ka Ehitusseadustiku nõudeid. Kasutusõiguse üleandmine mistahel viisil eeldab seadusest tulenevalt kinnisasja omaniku nõusolekut ning eeldab, et kehtima jäävad Teiega kokku lepitud tingimused Teiega kokkulepitud ajaperioodiks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 14 Jaan 2023, 18:34

Re: Isiklik kasutusõigus

16 Jaan 2023, 15:40

Tere

Mure on järgmine, et minu "isale" tehti tema väljakannatamatu käitumise tõttu sundvõõrandamise otsus KÜ poolt. Peale seda otsustas ta enda naha päästmiseks korteri kinkelepinguga minu nimele teha isikliku kasutusõigusega tema kasuks. Ta eeldas, et saab peale seda ikkagi edasi käituda nii nagu ta seda eelnevalt teinud on. Olen püüdnud olukorda parandada aga see on täiesti tulutu. Ta on muutunud agressiivseks ja ahistavaks, et temaga ilma turvava meesterahvata ühes ruumis olla ei saa, telefoninumbri olen blokeerinud. Nüüd aga on võimalik, et sundvõõrandamine tehakse mulle. Kuidas on võimalik minul kaitsta oma huve kui tema käitumisest tulenevalt ei ole mul võimalik täita oma kohustusi. Tema kui kasutaja ei pea kinni ka temal lasuvatest kohustustest. Häirib naabreid, rikub öörahu, teeb pidusid, kutsub korterisse politseile tuntud põhjakihti, tekitab tuleohtlikke olukordi jne.
Naabrid on juba loobunud politseilt abi küsimisest kuna see ei aita, suhtumine korrakaitsjatesse on üleolev.

Notarisse minek kasutusõiguse lõpetamiseks on vähetõenäoline.
Kas isiku saab mingitel tingimustel välja tõsta? Kas siis lasub mul kohustus talle uus elamispind vaadata?
Kui suur on selliste inimeste puhul kohtupraktikas otsus korteriomaniku kasuks teha ja kasutusõigus kustutada?

Tänu tema tegevusele väheneb kinnisvara väärtus või ta võib põhjustada selle hävinemise. Samuti on väga keeruline ka teistel kortermaja omanikel oma kinnisvara müüa kui selline naaber on.

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Isiklik kasutusõigus

16 Jaan 2023, 19:36

Tere

Isikliku kasutusõiguse kokkuleppe võib lõpetada nii poolte kokkuleppega kui ka kohtu kaudu, samuti võib teatud juhtudel kasutusõigus lõppeda ka siis, kui elamu täitemenetluse raames müüakse. Asjaõigusseadus ei võimalda isikliku kasutusõiguse lõpetamise nõuet olukorras, kus kasutusõiguse omanik rikub oluliselt temal lasuvaid kohustusi (nt õigustatud isik ei maksa kokkulepitud tasu, kõrvalkohustusi, ei hoia elamut korras vms). Sellisel juhul on õiguskirjanduse kohaselt kinnisasja omanikul küll õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist, kuid siis peaks nõue tuginema võlaõigusseaduse §-le 196. See tähendab, et kinnistu omanik saab isikliku kasutusõiguse üles öelda. Ülesütlemine peab olema samas vormis, mis ülesöeldav leping, isikliku kasutusõiguse korral notariaalne.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta