Elektri liitumispunkti asukoht.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 15 Nov 2022, 08:18

Elektri liitumispunkti asukoht.

15 Nov 2022, 09:19

Avastasin 1 a. tagasi, et minu elektri liitumispunkt asub 200 m kaugusel naaber kinnistul. Samas arvesti+pealülitiga asub minu kinnistu serval kõrvalhoone seinal kilbis.Tegemist on 1995.a. paigaldatud maakaabliga jaotusvõrguettevõtja poolt Samas sõlmitud liitumisleping peakaitsme suurusega 25A. Väljastatud teostatud tööde vastuvõtu akt ja ekspluatatsiooniluba 1996. EE ettevõtte "Energiamüük poolt" https://et.wikipedia.org/wiki/Liitumiskilp .Täpselt nii minul ongi !Elektrilevi väidab : " Kõnesolev mõõtekilp ei ole paigaldatud võrguettevõtja poolt ning juhib tähelepanu, et arvesti asukoht ei määra meievahelisi vastutuspiire.Tegemist on ajalooliselt sellisel viisil välja ehitatud liitumispunktiga ning see ei ole vastuolus ühegi kehtiva seadusega." Tsiviliseeritud maailmas teeb võrgu ettevõtja liitumispunkti krundi piirile, mis sisaldab arvestit ja kaitselülitit. Ma nõustu väitega,et antud  liitumispunkt  on "ajalooline".Elektrivõrk on rajatud enne1.07.2003 ja seega seal kehtivad varem liitunute tarbijate õigused ja kohustused.EL ei taha seda tunnistada ja  väidab, et Võrguühenduse kasutamise leping on sõlmitud16. 05.2002, aga  see leping on sõlmitud Tarbimiskoha andmiku põhjal käsitisi eeltäidetuna andmiku koostaja poolt 06.03.2001a.,kes möödaminnes õues võttis sellele kiirelt allkirja, selgitamata akti sisu.Akti lähemalt uurides on seal on variandid, eeldatava uue  liitumispunkti asukoha suhtes. Liitumispunkti asukohaks on seal 5 varianti:1.hoone seinal või torupüstikul õhuliini korral 2.sisestuskaabli ühendus õhuliini mastil 3.liituja toitekaabli otstel transiitkilbis 4.liituja toitekaabli otstel liitumiskilbis(krundi piiril, hoone seinal) 5. liituja toitekaabli otstel alajaamas .Leian ,et minuga on EL sõlminud uue lepingu jõupositsioonilt lähtuvalt, märkides liitumispunktiks liituja toitekaabli otstel transiitkilbis, mis asub 200 m kaugusel maakaablina üle mitme erineva kinnistuomaniku kinnistu. Kuidas mure lahendada?
Tänan!

Postitusi: 2659
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elektri liitumispunkti asukoht.

16 Nov 2022, 14:22

Tere

ELTS 65 lg 1 p 3 kohaselt võrguettevõtja kohustub tarbijale võimaldama kasutada võrguühendust liitumispunktis ja p 4 kohaselt edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini. ELTS § 3 p 15 kohaselt on liitumispunkt turuosalise elektripaigaldise täpselt määratletud ühenduskoht võrguga. Sama paragrahvi p 23.1 kohaselt on tarbimiskoht turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud. ELTS § 3 p 29 alusel on võrk elektripaigaldis või selle osa, mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks tarbija või tootja liitumispunktini. Eeltoodust tulenevalt on liitumispunkt konkreetne elektriliini ühenduskoht.
Võrgueeskirja § 34 lg 3 p 3 kohaselt kui jaotusvõrguettevõtjaga on alla 1000 V pingega olemasoleva liitumispunkti asukoht dokumendiga määramata, asub liitumispunkt kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes ning kaabel ja kaablikingad on tarbija elektripaigaldise osa. Võrgueeskirja §34 lõige 3 on kohaldatav olukorras, kus liitumispunkti asukoht on dokumendiga määramata.
Seega sõltub konkreetsest võrgulepingus kirjeldatud liitumispunktist kus liitumispunkt tegelikult asub ja kus lõpeb võrguettevõtja ja algab Teie vastutus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta