Uue detailplaneeringu koostamise õiguspärasus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Nov 2021, 11:21

Uue detailplaneeringu koostamise õiguspärasus

17 Nov 2021, 11:37

Tere
Soetades 2013 aastal korteriomandi kehtis meie maja vastas oleval krundil detailplaneering mille järgi võis seal oleva, eriti väärtuslikuks tunnistatud puithoone lammutada vaid juhul kui samale krundile ehitatakse kooli abihoone. Krunt oli eravalduses kuid linnavalitsus planeeris selle sundvõõrandada. Sellele vaatamata anti 2014 aastal hoonele lammutusluba ning hoone ka lammutati.Krunti ei sundvõõrandatud ning koolile abihoonet ei ehitatud. Vahepeal on krunt omanikku vahetanud ning kuulub nüüd äriühingule. Hetkel toimub uue detailplaneeringu menetlemine mille kohaselt planeeritakse lammutatud hoone asemele korterelamut. Uue hoone kõrgus on suurem kui lammutatud hoone endine kõrgus. Samas oli vana detailplaneeringu järgi lubatud võimla kõrgus veelgi suurem. Kas minu poolt uue detailplaneeringu vaidlustamisel seoses planeeritava hoone kõrgusega on mingit lootust?

Postitusi: 2285
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Uue detailplaneeringu koostamise õiguspärasus

17 Nov 2021, 22:31

Tere

Planeerimisseadus (PlanS) sätestab, et detailplaneeringud koostatakse lähiaastatel elluviimiseks (PlanS § 124 lg 2). Juhul, kui planeeringuala või elluviimise olulised asjaolud on muutunud, näevad nii planeerimisseadus kui ka ehitusseadustik ette erinevad toimimisviisid. Nendeks on:
• Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus detailplaneering vastavalt PlanS § 140 lg 7
• Detailplaneeringu täpsustamiseks võib välja anda projekteerimistingimusi vastavalt ehitusseadustiku § 27
• Detailplaneeringu elluviimisest loobumisel võib detailplaneeringu tervikuna või osaliselt kehtetuks tunnistada vastavalt PlanS § 140 lg 1 kuni 3
Planeeringulised otsused on kohaliku omavalitsuse pädevuses, seega otsustab igal üksikul juhul diskretsiooniõigust kasutades kohalik omavalitsusüksus, millist varianti kasutada. Igal juhul soovitan Teil planeerimismenetluses aktiivselt osaleda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta