Valla ja kinnistu omaniku seaduslik suhe.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 27 Apr 2020, 07:20

Valla ja kinnistu omaniku seaduslik suhe.

27 Apr 2020, 07:49

Tere, on selline probleem, et valla omandis olev järve veeäravoolu toru lekib ja uputab minu kinnistul oleva hoone keldrit. Alates novembrist on küll vald tellinud ekspertiisi, mis tõestas lekkeid. Kas on ka mingi seadus, mis kohustaks teatud aja jooksul selle likvideerima-minu jaoks on tegu siiski avariiolukorraga. Ja millised õigused oleks keldri veekahjustuste komp. osas?

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Valla ja kinnistu omaniku seaduslik suhe.

30 Apr 2020, 11:51

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Teie kirjeldatud olukorras on tegemist kahju õigusvastase tekitamisega. Võlaõigusseadus (VÕS) § 1043 kohaselt Teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Kahju tekitamine on õigusvastane muuhulgas, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega (VÕS § 1045). Kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev, võib kannatanu nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist. Lisaks tuleb tekkinud kahju ka hüvitada. Kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Sellest põhimõttest lähtuvalt saab välja arvestada ka hüvitatava kahju suuruse.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Vasta