Osalus ettevõttes

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Dets 2021, 11:37

Osalus ettevõttes

28 Dets 2021, 11:53

Tere!
Tegime mõned aastad tagasi hea sõbraga kahepeale ettevõtte, kus osalus oli 30% minu ettevõttel ja 70% tema ettevõttel.
Antud registreeritud ettevõtte hakkas opereerima temale kuuluvat kinnistut.
Ehk siis registreeritud ettevõttes "A" omasin mina enda ettevõttega 30% ulatuses ja tema enda ettevõttega 70% ulatuses.
Ettevõtte "A"juhatuse liige olin mina ja igapäevaseid toiminguid tegin ka mina.

Kuna ettevõtel ei tekkinud sellist kasvu nagu me plaanisime, siis meie mõlema kokkuleppel vahetasime juhatuse liiget ja peale seda oleme lihtsalt osanikud erinevate ettevõtete alt ja tema toimetab anutd kinnistul koos uue juhatuse liikmega edasi. Peale juhatuse liikme vahetust meie suhtlus muutus keerulisemaks ja nüüd ei suhtle me üldse.

Olen korduvalt pakkunud talle, et ta minu osaluse endale võtaks, kuna mina seal endam tegev ei ole, aga tema minuga enam rääkida ei soovi. Ma ei soovi selle osaluse eest ka mingisugust tasu, sooviks lihtsalt edasi liikuda.
Küsimus on järgmine - Kas see, et mul on osalus antud ettevõttes võib mulle või ettevõttele, millega ma firma "A" osalust oman, tekitada ka kuidagi kahju? Kas ta saab seda teha?

Postitusi: 2469
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Osalus ettevõttes

28 Dets 2021, 13:00

Tere

Teie küsimus puudutab omaniku vastutust. Vastutuse ulatus sõltub ettevõtte vormist, see tähendab, et näiteks osaühingu puhul on vastutus äärmisel piiratud, täisühingu puhul aga on võimalik omanikule üsna suurt kahju teha.
Omanikud (osanikud, aktsionärid või liikmed) ei vastuta äriühingu kohustuste täitmise eest. Äriühing vastutab ise kogu oma varaga oma kohustuste täitmise eest. Omanike vastutuse määr piirdub osaluse kaotamisega äriühingus. Küll aga vastutavad FIE-d ja täisosanikud äritegevuse eest kogu oma varaga.
Omanik vastutab alati äriühingule, teisele omanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Osanik, kes ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või hääletas selle otsuse vastu, on vastutusest vabastatud.
Põhjalikumalt saab lugeda erinevate ettevõtete omanike vastutuse kohta äriseadustikust (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012021046?leiaKehtiv).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta