Üürilepingu lõpetamine üürniku soovil

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Okt 2021, 08:08

Üürilepingu lõpetamine üürniku soovil

09 Okt 2021, 08:21

Tervist

Avaldasin üürileandjale soovi üürilepingut lõpetada. Üürilepingus on välja toodud punkt lepingu kehtivus:

Leping jõustub 23.10.2020 ja kehtib 1 aasta so. kuni 23.10.2021.
Kui kumbki Pool ei teata oma soovist Lepingut lõpetada hiljemalt 30 päeva enne
Lepingu lõppemise tähtpäeva, siis pikeneb leping automaatselt täiendavaks 1
aastaks.


Üürilepingu lõpetamise soovi avaldasin kahjuks vähem kui 30 päeva enne lepingu lõppemise tähtpäeva (05.10.2021)

Sellega toob üürileandja välja, et lepingujärgi pikenes tähtajaline leping automaatselt veel üheks aastaks ning üürileandja soovib lepingu lõpetada alles siis, kui leitakse uus üürnik.

1. Kas mul on võimalik üürileping üles öelda varem kui 1 aasta pärast või enne uue üürniku leidmist?


Samuti on lepingus väljatoodud punkt:

Mõjuval põhjusel võib kumbki Pool Lepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel
ei saa ülesütlemist soovivalt Poolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid
kaaludes eeldada, et ta Lepingu täitmist jätkab. Lepingu erakorraline ülesütlemine on lubatud
eelkõige Lepingu p-des. 6.3. ja 6.6. nimetatud asjaoludel.


Antud lepingu punkte (6.3 ja 6.6) lepingus ei eksisteeri.

2. Kuidas mõjutab lepingupunktide puudumine lepingu õigsus või kehtivust?

3. Millised on üürniku võimalused antud lepingu puhul lepingu lõpetamisel?


Lugupidamisega

Postitusi: 2299
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Üürilepingu lõpetamine üürniku soovil

11 Okt 2021, 20:36

Tere

Võlaõigusseaduses on sätestatud, et tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Tähtajalise üürilepingu pikenemise kohta on märgitud järgmist: Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist. Lisaks sätestatakse sama õigusakti §-s 275, et eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Seega on Teie kokkulepe tühine ja lähtuda tuleb seadusest. Leping lõpeb tähtaja möödumisel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta