Europargi leppetrahvid

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 2
Liitunud: 30 Apr 2021, 06:46

Re: Europargi leppetrahvid

19 Mai 2021, 08:30

Tere

Pea 3a tagasi lepetrahvi saanud juhti on minul,kui sõiduki selle aegse vastutava kasutajana tagantjärgi sisuliselt võimatu tuvastada,kuna kasutajaid oli mitu.Keegi süüdi ennast ei tunnista. Samas ei soovi ka teise inimese eest raha maksta.Parkimisfirmal on välja panna ainult pilt autost.Valmis vähemalt esmase kiirmenetlusega kohtusse minema,kui see tuleb.Kui suur on üldse võimalus võita?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

19 Mai 2021, 19:45

Tere

Kuna tegemist on leppetrahviga, mis on trahv lepingu rikkumise eest ja lepingu poolteks saavad olla parkimiskoha omanik ja seda kasutanud juht, ei ole võimalik leppetrahvi auto omanikule määrata kui viimane suudab tõendada, et autot ei juhtinud.
Nii maksekäsu kiirmenetluses kui hagimenetluses soovitan kindlasti osaleda ja oma vastuväited esitada. Kui soovite menetluse tulemuslikkuse väljavaadete hinnangut, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 08 Juun 2021, 10:21

Re: Europargi leppetrahvid

08 Juun 2021, 10:31

Tere

Maadlen sama moodi Europargiga rohkem kui poolteistaastat vanade trahvidega (2tk, summas 70€). Tegin ettepaneku kompromissi korras tasuda saamata jäänud tulu parkimistasu ulatuses, kuna pole teada enam, kes juhtis sõidukit ja kellega neil leping oli sõlmitud, aga nad ütlevad, et trahviteates märgitud summa maksmata jätmisel nad pöörduvad kohtusse. Kas oleks võimalik välja tuua mõni kohtulahend varem mainitud kohtupraktika kohta??
30 Apr 2021, 17:31
Tere

Kohtupraktikale tuginedes tuleb Teie küsimusele vastata jaatavalt. Kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

08 Juun 2021, 12:15

Tere!

Foorumi tingimustes saab selgitada siiski vaid üldiseid põhimõtteid. Kui vajate abi konkreetse olukorra lahendamisel, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/
Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole (antud juhul sõidukijuhi) kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele (eramaa omanik või parkimiskorraldaja) lepingus määratud rahasumma. See tähendab, et rikkudes eraparklas infotahvlil kajastatud parkimistingimusi, võib parkimiskorraldaja nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi tasumist. Eraldi käsitlemist võib vajada küsimus, kas leppetrahvi suuruse saab otsustada ühepoolselt (nimetatud juhul eramaa omanik või parkimiskorraldaja) ja kas leppetrahvi suurus pole teist lepingupoolt (sõidukijuhti) ebamõistlikult kahjustav – kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu. VÕS § 159 lg 1 järgi eeldatakse, et leppetrahv on lepitud kokku selliselt, et see ei välista leppetrahviga tagatud kohustuse täitmise nõuet, st praegusel juhul parkimistasu maksmise nõuet. Seega tuleb leppetrahv tasuda lisaks parkimistasule.
Kui leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib VÕS § 162 lg 1 alusel taotleda selle vähendamist. Ebamõistlikult kõrge leppetrahvi kokkulepe võib lisaks olla tühine tüüptingimus VÕS § 42 lg 3 p 5 järgi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 14 Juun 2021, 10:30

Re: Europargi leppetrahvid

14 Juun 2021, 10:31

Mul on samuti küsimus 2019 aasta leppetrahvi kohta, mille kohta Europark nüüd taas meeldetuletuse saatis.
Lisaks leppetrahvile 30€, on sinna lisatud ka "Sõiduki omaniku/vastutava kasutaja selgitamisega seonduvad kulud 10 EUR".
Kas see kulu on tõesti minu kanda?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

14 Juun 2021, 19:47

Tere

Kui Teie vastutate parkimise eest tasumata jätmise eest ja sellest on Teile varem mõistliku aja jooksul ent tagajärjetult teada antud, on võimalik, et Teil tuleb tasuda ka Teiepoolse parkimislepingu rikkumisega kaasnevad tõendatud kulud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 02 Juul 2021, 10:17

Re: Europargi leppetrahvid

02 Juul 2021, 10:22

Tere

Mul on selline teema,et 9 kuud tagasi ma ei teadnud,et olen saanud europargilt mingit trahvi ja nüüd 9 kuu pärast nad saadavad mulle leppetrahvi,kus on 40 eurot ehk siis 10 eurot isikutuvastamine transpordiametis ja 30 eurot trahv ja vaatasin pilte,kus 4 pildil pole näha,et on trahv on kojamehe vahel,tehtud eest,auto seest läbi küljeklaasi ja klaasi pealt, üks pilt on tehtud nii,et kollane paber vahel ja kui zoomid sisse,siis ei näe mis see on. Mis või kuidas peab sellises olukorras, et mina tea, et peab olema trahvist ka pilt, kus on ilusti kojamehe vahel, aga antud olukorras mina ei tea mis kollane paber on. Kas nemad saavad nõud nii suurt summat??

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

02 Juul 2021, 21:32

Tere

Teie küsimusele vastamiseks peaks analüüsima Teile esitatud nõuet koos sellele lisatud tõestusmaterjaliga. Foorumi tingimustes saab selgitada siiski vaid üldiseid põhimõtteid. Kui vajate abi konkreetse olukorra lahendamisel, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta