Europargi leppetrahvid

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Mär 2021, 10:55

Europargi leppetrahvid

11 Mär 2021, 10:58

Tere

Sooviks nõu küsida järgneva teemaga:
Europark otsis välja tagasiulatuvalt sõiduki vastutava kasutaja andmed maanteameti registrist ning edastas nõude trahvide tasumiseks. Trahvid ise on kõik leppetrahvid ning väljastatud järnevalt:
1. 16.01.2019
2. 18.02.2019
3. 13.04.2017
4. 16.06.2017

Küsimused on nüüd järgmised, leppetrahvid peaksid aeguma 3 aastaga seaduse alusel, kas Europargil on õigus neid endiselt nõuda ? Kas neil on õigust ka 2019 aasta trahve sõiduki vastutavalt kasutajalt välja nõuda isegi kui trahvi põhjustas keegi kolmas isik, mitte vastutav kasutaja. Kas sõiduki vastutaval kasutajal on mõtet vaidlustada seda nõuet ning kas kogu nõuet või osaliselt ?

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

21 Mär 2021, 21:44

Tere

Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole (antud juhul sõidukijuhi) kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele (eramaa omanik või parkimiskorraldaja) lepingus määratud rahasumma. See tähendab, et rikkudes eraparklas infotahvlil kajastatud parkimistingimusi, võib parkimiskorraldaja nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi tasumist, kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu, Eraõiguslikku leppetrahvi saab nõuda ainult lepingupoole käest – nii on lepingupooleks eraparklasse sõitnud juht, kes aga ei pruugi olla mootorsõiduki omanik ega vastutav kasutaja.
Leppetrahvi tähtpäevaks maksmata jätmise korral ei saa seda esitada sundtäitmiseks kohtutäiturile. Leppetrahvi sissenõudmise võib üle anda inkassofirmale, kuid viimasel pole kohtutäituri õigusi, eelkõige juurdepääsuõigust Teie pangakontodele.
Leppetrahvi Teilt väljanõudmiseks tuleb leppetrahvi määrajal pöörduda kohtusse ja tasuda riigilõiv. Kuna leppetrahvis saab kokku leppida vaid sõidukijuhiga, peab leppetrahvi nõudev lepingupool tegema kindlaks teise lepingupoole ehk parkija (sõidukijuhi, mitte -omaniku) ning esitama kohtule ka kõik tõendid selle kohta, et parkimisleping oli sõlmitud ning millist parkimistingimust rikuti. Leppetrahvile vastuväite esitamisel parkimiskorraldajale võite hiljem kaotada võimaluse vaielda, kes sõiduki roolis oli, kuid kohtust kiirmenetluse makseettepaneku saamisel, on soovitatav sellele vastata – vastasel juhul mõistab kohus leppetrahvi välja.
Kui mootorsõiduki omanik annab sõiduki kasutada teisele isikule, peab ta sõiduki kasutamise ajal ja teise isiku poolt sõiduki kasutamise lõppemisest arvates kuue kuu jooksul säilitama andmeid isiku kohta, kellele sõiduk kasutada anti – kuue kuu möödumisel kohtu nõudmisel nimetatud andmeid esitama ei pea.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 13 Apr 2021, 08:44

Re: Europargi leppetrahvid

13 Apr 2021, 08:55

Tervist Tiina,

Kuna teema sarnane siis küsin ka otse sama küsimuse alt.
Tulid ka imelikud nõuded europargilt. Esiteks 1. on vale auto kohta, millel pole isegi sama nri märk. See on nagunii vaidlustatav
Ja siis on mõned nõuded, mis on alates 03.2015 - 05.2019, eelmise auto kohta, mille kohta kindlasti pole säilinud kasutajate infot.
(Kooli parklas, kus mina ei õppinudki).

Kui pikalt, tagasiulatuvalt on neil õigus nõuda vanu asju välja. Mis võiks variandid olla?

Parimat,

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

20 Apr 2021, 16:34

Tere

Tegemist on tsiviilnõudega. Tsiviilnõude aegumistähtaeg on 3 aastat selle sissenõutavaks muutumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 30 Apr 2021, 06:46

Re: Europargi leppetrahvid

30 Apr 2021, 06:53

Tere

Kuna väidetavalt leleppetrahvi maksimaalne suurus ei tohiks ületada põhinõuet ehk parkimistasu,kas võiks järeldada,et 4 eurot päev maksvas parklas tingimusi rikkudes peaks leppetrahviks olema 4.-tavapärase 40.- asemel?

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

30 Apr 2021, 17:31

Tere

Kohtupraktikale tuginedes tuleb Teie küsimusele vastata jaatavalt. Kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta