Kohtualluvus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Nov 2019, 08:13

Kohtualluvus

14 Veebr 2021, 17:41

Tere,

Tegemist on laenulepinguga, mis on sõlmitud 2014.a. Laenulepingu sõlmimise ajal laenusaaja elas ja töötas alaliselt Eestis. Laenulepingus on fikseeritud, et vaidluste korral (kokkuleppe mittesaavutamisel) lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus ning pooled lähtuvad lepingu sõlmimisel ja täitmisel Eesti Vabariigi õigusaktidest. Praegusel ajal laenusaaja elab (omab seal alalist elukohta) välisriigis (Soomes). Laenuandja on võõrandanud oma õigused laenusaaja suhtes Soome Vabariigis registreeritud ettevõttele. Kas nimetatud Soome Vabariigi ettevõtte saab Soome Vabariigi kohtule esitada hagi laenusaaja suhtes (kohtualluvuseks on kokku lepitud Harju Maakohus) ja juhul kui Soome Vabariigi kohus võtab asja menetlusse, siis millise riigi seadusandluse alusel peaks toimima asja menetlemine Soome Vabariigi kohtus (vastavalt lepingule lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest)?

Lugupidamisega

PS

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtualluvus

19 Veebr 2021, 18:30

Tere

VÕS § 164 lg 2 järgi astub nõude loovutamisega uus võlausaldaja senise asemele. Nõude loovutamine on käsutustehing tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 6 lg 3 tähenduses, sest sellega muudetakse olemasoleva nõudeõiguse kuuluvust. Nõude loovutamise põhiliseks õiguslikuks tagajärjeks on uue võlausaldaja astumine võlasuhtesse eelmise asemele. Seega peaks nõude loovutamisel jääma kehtima nii kohtualluvuse kokkulepe kui ka kohaldatav õigus. Lisaks tuleb märkida, et 2014 aastal sissenõutavaks muutunud nõue on ilmselgelt aegunud (aegumistähtaeg 3 aastat) ja kui esitatakse avaldus kohtusse, tuleks nõudele esitada aegumise vastuväide.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta