1. leht 1-st

Üürilepingust tulenevad kõrvalkulud

Postitatud: 12 Mär 2020, 11:24
Tere, olen üürinud pikalt ühte korterit . Kuni 2015 august oli kõik lepinguga korras, tasusin üüri +kulud (vesi, gaas, elekter)nagu lepingus kirjas. 2015a. septembrist muudeti leping suusõnaliselt , kus tuli tasuda üür+kogu ühistu poolt esitatud arve k.a. remindifond. Nüüd tahan lõpetada üürilepingut 31.05.2020 ja siit minu küsimus-kas mul on õigus esitada omanikule nõue enammakstud remondifondi summade osas, kuna meie lepingus seda kirjas ei ole ja VÕS ütleb, et üürileandja kannab remondifondi kulud ja mis perioodi eest saan nõuda tagasi kas kogu makstud summa või on mingi pereiood mille eest saan nõuda . tahaks teha omanikuga tasaarvelduse üüri ja kom. maksude osas

Re: Üürilepingust tulenevad kõrvalkulud

Postitatud: 19 Mär 2020, 11:01
Tere

VÕS § 292 lõige 1 sätestab, et üürnik peab lisaks üüri maksmisele kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega.
Seega selleks, et üürnikul tekiks lisaks üürile veel mingite kulude kandmise kohustus, peab olema täidetud kaks eeldust: nende kulude kandmises peab olema kokku lepitud ja need kulud peavad olema seotud eluruumi kasutamisega. Kuna kulude kandmises ei ole kokku lepitud, on Teil õigus need tagasi nõuda. Arvestada tuleb aga üldist aegumistähtaega 3 aastat, mille möödumisel võite küll nõude esitada, ent üürileandja võib kohustuse täitmisest keelduda, esitades aegumise vastuväite. On võimalik, et Teie nõue on osaliselt aegunud.


Parimate soovidega

Tiina Mölder
jurist