Notariaalselt tõestatud dokument

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Mär 2020, 09:56

Notariaalselt tõestatud dokument

04 Mär 2020, 10:21

Tere

Minu küsimus on järgmine:

12.oktoober 2018 sõlmisin nõude loovutamise lepingu lihtkirjalikult, kus mina olin nõude omandaja.
Nõude loovutamise lepingu koostas minu advokaat, kes teavitas juba etteulatuvalt, et kindlasti võlgnik ei tasu oma nõuet
ja pean olema valmis täitemenetlus algatamiseks.
Kuna võlgnik ei tasunud nõude loovutamise lepingus ettenähtud võlgnevust, siis minu advokaat palus algatada
täitemenetlust kohtutäituri kaudu. Kohtutäitur viitas, et nõude loovutamise leping peab olema notariaalselt
kinnitatud, advokaat ei olnud sellest teadlik ja 08.11.2018 tõestas notar 12.10.2018 sõlmitud nõude loovutamise lepingu õigsust.
Samas oli võlgnik oma advokaadi vahendusel saatnud Tartu Maakohtule hagiavalduse, kus esitati taotlus nõude loovutaja nõuded
arestida võlgniku vastu, mille ka Tartu Maakohus rahuldas. Samuti saatis võlgniku advokaat Notari Kojale 16.10.2018 teate, toimingute
keelust . Notar kinnitas ikkagi nõude loovutamise lepingu õigsust, 08.11.2018, ehkki Notari Koda oli teavitanud kõiki Eesti notareid.
Minu küsimus seisneb selles, kas notar kinnitas õiguspäraselt nõude loovutamise lepingu.

Tänan

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Notariaalselt tõestatud dokument

11 Mär 2020, 17:31

Tere

Teie küsimusest selgub, et notar tõestas nõude loovutamise lepingu. Selleks pidid nii nõude loovutaja kui selle omandaja kohal viibima ja vastavad tahteavaldused tegema. Kui tehinguosalised viibisid tehingu juures, olid teovõimelised ja notar veendus, et mõistsid ka tehingu sisu, oli tal igati õigus tehing tõestada. Kui tehing oli keelatud tulenevalt kohtumäärusest juba selle tegemise ajal ja notarile oli sellest teada antud, ei oleks olnud õigust tehingut teha. Ka ei oleks Teil olnud õigust tehingut teha, kui Teile oli teada tehingu keelamine kohtu poolt.
Täpse seisukoha saamiseks konkreetses olukorras soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee, kus saab analüüsida nii tehingu tegemise aega, kohtuotsuse tegemise aega ja selle sisu kui ka kohtuotsuse jõustumise aega ning sellest tulenevalt hinnang anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta