Autorileping ja saamata autoritasud

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Okt 2018, 19:44

Autorileping ja saamata autoritasud

28 Okt 2018, 22:14

Tegin 2016-2017 kaastööd ühele naisteajakirjale, kust siiani on saamata viie viimase artikli autoritasud. Kõigepealt leppisime peatoimetajaga e-kirja või harvem telefoni teel kokku artikli teema ja ligikaudse pikkuse, kokkulepitud ajaks saatsin tema meilile valmis artikli ning u kuu aja pärast ilmus see ajakirjas. Paar kuud pärast ajakirjanumbri ilmumist saatis peatoimetaja mulle digiallkirjastamiseks autorilepingu ning ajakirja poolt kanti üle autoritasu. Segadused ja maksmisega viivitamised algasid juba varem, ent mais 2017 sain – ja saatsin allkirjastatult tagasi – siiski veel autorilepingu märtsis ilmunud artikli kohta. Raha aga ei laekunud. Selleks ajaks olid juba ilmunud minu kaks artiklit mainumbris ning olime kokku leppinud kahe artikli kirjutamises juulinumbrisse. Nende nelja viimase artikli autorilepingute asemel sain mõned vabandused, selgitused, kuidas ajakiri on rahalistes raskustes jne, kõige sagedamini aga peatoimetaja lihtsalt ignoreeris minu rahaküsimiskirju. Jaanuaris 2018 jõudsime siiski nii kaugele, et peatoimetaja saatis mulle autorilepingu kogu võlguoleva summa kohta. See ületas paarikümne euro võrra minu ligikaudseid arvutusi, seega digiallkirjastasin lepingu ning saatsin tagasi. Raha siiski ei laekunud ning ma jätkasin kirjade saatmist. Mais väitis peatoimetaja, et tema teada on mulle võlg ära makstud . Ning kirjutas, et „saadab kirja edasi Toomasele“, mispeale kirjutaski mulle keegi Toomas, teatades, et kuna tema põhimõtteliselt digiallkirjastatud faile ei ava (sest peab Eesti e-riigi „digi epputamist“ naeruväärseks), siis ta ei tea, mis summasid ma nõuan ning ootab minult „aruannet“ ja „asitõendeid“. Järgmises kirjas teatas hr. Toomas, et mina olen teadlikult allkirjastanud eksitava lepingu (millel see väide põhines, ei ole ma aru saanud) ja et üleüldse pole ühepoolselt allkirjastatud leping kehtiv. Juunist saati pole mu kirjadele taas vastatud.
Mida sellises olukorras teha? Kas ainus võimalus on kohtusse pöörduda?

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Autorileping ja saamata autoritasud

05 Nov 2018, 20:40

Tere,

Võlaõigusseaduse kohaselt on kohustuse rikkumine võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine (§ 100). Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja sa,a seaduse § 101 lg 1 kohaselt:
1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;
6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
Kui pooled omavahel kokkuleppele ei jõua, saab nimetatud õiguskaitsevahendeid rakendada kohtu kaudu. Seega ei ole Teil paraku muud väljapääsu.
Enne kohtusse pöördumist soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele ning koostöös juristiga leida sobivaimad õiguskaitsevahendid oma õiguste kaitsmiseks. Selleks saab mugavalt registreeruda veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta