Pärand

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 12 Sept 2018, 12:16

Pärand

12 Sept 2018, 13:59

Tere

Kui mehel on kaks last ja ta pärandab testamendi alusel oma vara neist ühele, siis millised on teisel võimalusel testament vaidlustada?

Terv
Liisa

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Pärand

17 Sept 2018, 10:16

Tere,

Testamendi vidlustamise alused tulenevad Pärimisseaduse § 88 lg 7, mille kohaselt Kui testamendi tegemisel esines asjaolu, mis annab vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seadusele aluse testamendi tühistamiseks, võib pärast pärandaja surma testamendi tühistada ka isik, kes oleks õigustatud pärima testamendi või selle osa kehtetuse korral. Testamendi tühistamiseks tuleb esitada hagi kohtusse. Testamendi tühistamise hagi võib esitada kohtusse ühe aasta jooksul tühistamise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30 aasta möödumisel pärandi avanemisest arvates.
Tehingu kehtetusega seonduv regulatsioon on ära toodud Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse (leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv) 5. peatükis alates § 84.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta