Probleemid haldusfirmaga

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 07 Juun 2018, 12:44

Probleemid haldusfirmaga

07 Juun 2018, 13:08

Tere,
Moodustasime korteriühistu väikeses alevikus kus meie maja haldajaks oli eelnevalt erafirma. Selle erafirmaga on kõikidel korteriomanikel sõlmitud vee- ja kütte lepingud ning hooldusleping. Sellest tulenevalt koguti ka igal kuul nn."remondiraha", mis oli arvel kirjas hooldusteenusena. Nüüd aga korteriühistut looma hakates selgus, et reaalselt selles remondifondis meil raha pole sentigi. Olgu ära mainitud, et piirkonnas on kokku 5 täpselt samasugust kortermaja, mida haldas see sama firma ning nemad said korteriühistut looma hakates igaüks erineva summa firmalt - kes sai 10000, kes 5000 jne. Kui hakkasime majaelanikega aru pärima, et kuhu meie rahad siis kadunud on, selgitas juhataja, et kõigiga sõlmitud hoolduslepingus pidavat olema kirjas punkt, mis väidab, et hooldusrahasid kasutatakse eelisjärjekorras võlglaste võlgade tasumiseks ja alles seejärel maja hooldamiseks/haldamiseks. Meie majas on kahjuks olnud 2 pikaajalist võlgnikku ning juhataja väitel olevatki need rahad läinud võlglaste katteks. Juhataja omaltpoolt pole rakendanud mingeid erilisi meetmeid rahade kätte saamiseks võlglastelt, on koostanud vaid maksegraafikud mõlemale võlgnikule, millest kinni ei peeta. Uurisin hooldulepingut lähemalt ning sellist punkti seal ei ole ja ühtlasi midagi, mis üldse viitaks sellise asja võimalikkusele, puudub. Olgu veel lisaks ära märgitud, et majas hooldustöid ei ole selle firma poolt tehtud ning raamatupidamisest küsitud aruandes on ridade kaupa välja toodud, kuidas meie hooldusrahasid on kasutatud kellelegi puhkusetasuks, töötasuks ja veel paljudeks kummalisteks üldkuludeks, mida on võimatu mõista. Meile väidetakse lisaks, et kui meie maja 2 võlgnikku oma võlad nüüd imeväel ära maksaksid, siis meie hooldusrahasid oleks kokku umbes 700 eurot.
Minu küsimus oleks, kas selline olukord on seaduslik ning kas juhatajal on tõepoolest õiguslik alus meie hooldusrahasid võlgade katteks kasutada? Kas meil on üldse lootust siin olukorras võideldes midagi saavutada?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Probleemid haldusfirmaga

14 Juun 2018, 20:34

Tere,

Seadus on andnud kohustuse vara valitsejana tegutseval haldusfirmal või korteriühistu juhatusel koostada majanduskava, mis annaks selgesti mõistetava ülevaate jooksval aastal kavandatavatest töödest ja nendeks planeeritavatest kuludest.Igal korteri omanikul on õigus majanduskava koostamist ja esitamist nõuda. Kava peab sisaldama korterite ühise majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid, korteriühistu liikmete kohustusi varem kokkulepitud kulutuste ja koormatiste kandmisel ning andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta. Majanduskavas oleks vajalik eraldada prognoositavad kulud, mis on seotud haldamise ehk kinnisvara majandamise juhtimisega, seda koos raamatupidamisega, heakorra tagamisega seotud kulud, tehnohoolduse kulud kõigi maja toimimise aluseks olevate seadmete ja rajatiste hoolduseks, jooksval aastal kavandatavate remonttööde kulud, kõik nn prognoositavad tarbimispõhised otsekulud (elekter, küte, vesi jt) samuti ka nn omanikukohustusega seonduvad eeldatavad kulud (kindlustus, pangateenused, mugavusteenused tarbimise mõõtmisel jt). Seejuures on valitsejal kohustus säilitada korteriomanike vara muust varast eraldi.
Soovitan Teil haldusfirmalt nõuda välja eelmainitud majanduskavad (peavad olema üldkoosolekul kinnitatud) ning raamatupidamise väljavõtted. Sealt peaks selguma, kas valitseja on käitunud vajaliku hoolsusega. Samuti tuleks lugeda sõlmitud lepingust, millise tasu eest haldusfirma valitseja kohustusi täitma on asunud. Kui esinevad puudused, võib Teil olla haldusfirma vastu nõue.
Kui vajate abi olukorra õiguspärasuse hindamisel soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee. Nõustamisele pöördudes võtke kaasa eelmainitud dokumendid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta