1. leht 1-st

Broneerimisleping

Postitatud: 21 Mai 2018, 10:54
Tervist,

Soovin osta korterit, müüjal on huvilisi rohkem ja soovib seega teha broneerimislepingu.

Lepingu sisuks on:
1. Lepingu ese: Esemeks on ..............aadressil asuva kinnisvara objekti müük. Maksumusega ............ eurot koos km-ga.
2. Müüja: Müüja kohustab peale broneeringulepingu allkirjastamist kuulutuse seada broneeringu seisakule.
3. Ostja kohustab: Maksma müüjale kinnisvara objekti broneerimise eest fikseeritud summa ....... eurot koos km-ga. Ostja kohustab maksma broneeringu tasu lepingu allkirjastamise päevast 3 kalendripäeva jooksul ...........arvelduskontole. Müügi-ostu puhul arvestatakse broneerimistasu korteriomandi müügihinnast maha.
4. Lepingu tähtaeg: Leping jõustub pärast broneerimistasu laekumist ja kehtib korteriomandi võõrandamiseni.
5. Lepingu muutmine: Lepingut võib muuta müüja ja ostja kokkuleppega, mis vormistatakse käesoleva lepingu lisana.
6. Lepingu taganemine: Lepingust taganemine müüja poolt, on müüja kohustatud tagastama ostjale broneeringutasu. LEpingust taganemine ostja poolt tagasimakset ei toimu.
7. Leping on vormistatud kahes võrdset omavas eksemplaris, millest kumbki pooltest saab ühe.

Kas sellist lepingut võib käsitleda eellepinguna ja vajab notari juures sõlmimist? Kui notari juures on see leping sõlmimata on see leping õigustühine?

Re: Broneerimisleping

Postitatud: 28 Mai 2018, 07:20
Tere,

Broneerimisleping on kinnisvaratehingutes kasutatav müüja ja ostja vaheline kokkulepe, mille kohaselt müüja kohustub mitte võõrandama kokkulepitud aja jooksul kinnisasja kellelegi teisele. Broneerimisleping sõlmitakse praktikas kirjalikus vormis. Sellist kokkulepet ei saa käsitleda korteriomandi või kinnisasja ostmise eellepinguna, sest võlaõigusseaduse §33 kohaselt peab olema kinnisasja omandamisele suunatud eelleping notariaalselt tõestatud ja selle sisuks on kokkulepe, mille kohaselt kohustuvad pooled tulevikus sõlmima kinnisasja müügilepingu. Broneerimisleping ei saa sisaldada seega ostja ega müüja kohustust sõlmida tulevikus müügileping, vaid üksnes müüja kohustust kinnisvaraobjekti teatud perioodi hoida ostja jaoks. Kui kirjalik broneerimisleping sisaldab kohustust osta-müüa kinnisasi, siis on selline kokkulepe vormieeskirja rikkumise tõttu tühine.
Teie näite puhul on lepingul kõik eellepingu tunnused, seejuures pole oluline kuidas Te selle pealkirjastate, vaid mis on lepingu sisuks ja selliselt peaks see olema sõlmitud notariaalselt.

Lugupidamisega

Tiina Mölde
jurist