1. leht 1-st

inkasso nõue

Postitatud: 01 Veebr 2018, 12:48
Tere,

Olukord oli selline: üks tõlkebüroo ei maksnud mulle raha ja pöördusin inkasso poole. Sõlmisime lepingut aga samal ajal võlgnik maksis otse mulle seda arvet. Minu teades, inkasso saatis neile ainult e-kirja ja rohkem ei saatnud midagi. Lepingu alusel olin kohustanud maksma % võlgnetavast summast ja rohkem ei olnud midagi (trahvid, kahjumid jne).
Kuna asi oli edukalt lahendatud, ma ei kontrollinud ja ei tegelenud sellega enam.
See oli mais 2017.
Nüüd inkassolt tuli mulle võlateatis, kus nad nõuavad lepingust tuleneva võlgnevuse (% sissenõutavast summast), viivised lähtudes VÕS § 113 lg 1 ja kahju hõvitamis lähtudes VÕS §115 lg 1.
"Lisaks sellele ning vastavalt Võlaõigusseaduse § 115 lg 1 olete Teie kui
täitmisega viivitanud võlgnik kohustatud kreeditorile hüvitama viivitamisega tekitatud kahju täies ulatuses. Seoses
Teie põhjendamatu viivitusega võla tasumisel oli esialgne kreeditor sunnitud tegema võla sissenõudmiseks kulutusi
40,00 EUR ulatuses"-

Esialgne kreditoor on nemad - seletas mulle nende töötaja.
Kui sain kirja kätte inkasso töötajalt, avastasin, et esialgsed meeldetuletused teise töötajalt läksid mul spam kaustasse ja mina neid ei näinud kahjuks.
Kirjutasin neile, et olen nõus maksma lepingust tuleneva tasu + viivised VÕS §113 alusel ja ei ole nõud kahju hüvitamisega.
Palusin selles osas nõude tühistada, kuigi nemad ainult vähendasid summa (nüüd on 20 EUR). Lisakulutuse eest ma maksan viivised §113 alusel.
Kas on inkassolt õigus nõuda kahju hüvitamist selles olukorras? Kas on kohtupraktika antud küsimuses?

Tänan

Re: inkasso nõue

Postitatud: 09 Veebr 2018, 06:05
Tere,

Ilma dokumente nägemata ja lepingu sisuga tutvumata on keeruline hinnata nõuete õiguspärastst. Selleks tuleb, Teie esiletoodud asjaoludele tuginedes, hinnata vähemalt viivise arvestuskäiku ja viivismäära õigsust – kokkulepe viivise suuruse kohta ning selge ja arusaadav viivise arvestuskäik (sealjuures arvestades võlaõigusseaduse sätteid ja kinnistunud kohtupraktikat – vt Riigikohtu 10.05.2016 määrus nr 3-2-1-25-16); sissenõudmiskulu ja tekitatud kahju suurust – tõendid selle kohta, et sissenõudja on väidetava kahju (kulu) ka kandnud, asjaolud, mis tõendavat selget põhjuslikku seost võlgniku rikkumise ja sissenõudja kahju vahel (arvestades võlaõigusseaduse §-is 127 sätestatut), kokkulepet sellise kulu hüvitamise kohta vms.
Kõigi asjaolude hindamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee Kohtumisele minnes võtke kindlasti kaasa kõik asjassepuutuvad dokumendid (leping, nõudekirjad jne)

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist