1. leht 1-st

Töölepingu mittetäitmine.

Postitatud: 19 Dets 2017, 12:37
Mis õigused on töötajal,kellele tööandaja ei maksa palka lepingus kokku lepitud tähtajal?

Re: Töölepingu mittetäitmine.

Postitatud: 31 Dets 2017, 15:44
Tere,

Töötasu maksmisega viivitamise korral on õigus nõuda viivist vastavalt võlaõigusseaduses § 94 ja § 113 sätestatule.
Viivise määraks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (Euribor), millele lisandub 8% aastas. Alates 1. jaanuarist 2017 on kehtiv viivise määr 8% (s.o 0,022% päevas).
Samuti võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tuginedes TLS § 91 lg2 p2, kui tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega.Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles põhjusel, et tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus või töövaidluskomisjon võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huvisid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist