Tasutud laenud maksehäireregistris.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 22 Apr 2014, 19:23

Tasutud laenud maksehäireregistris.

26 Apr 2014, 12:22

Tere!

Mul on maksehäireregistris mõned vanad sms laenud, mis ma olen tasunud põhimõttel põhiosa pluss sama palju veel kõrvalkulusid ( kõik maksed olen teinud laenuandjale ja inkassoga pole ma mingit tegemist teinud ). Kuid laenukontorid sellega ei lepi ja nõuavad põhjendamatult suuri nõudeid. Hetkel olen ma seisus, kus mul on kõik tasutud, aga nemad nii ei arva, ja kohtusse nad ka ei anna. Kuidas näeb välja sellisel juhul protsess, et enda maksehäireregistrit puhtaks saada? Kas peaksin esimeses järjekorras kirjutama krediidiinfole, et nad laenud kustutaksid maksehäire registrist kuna need on vaieldavad. Ja kui see laenukontoritele ei sobi, andku kohtusse. Kas neil on üldse seaduslikku alust mind maksehäireregistris hoida kui tegelikult on võlanõue põhjendamatu ja vaieldav? Kas ma peaksin ise pöörduma kohtusse, kui jah, siis kelle vastu? Kas on võimalik asja lahendada ka ilma kohtusse minemata?

Ette tänades,
K.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Tasutud laenud maksehäireregistris.

05 Mai 2014, 10:44

Tere,

Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 6 kohaselt, isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes juhul, kui:
1) kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi;
2) isikuandmete edastaja on tuvastanud kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollinud edastatavate andmete õigsust ning registreerinud andmeedastuse.

IKS 11 lg 7 alusel lõikes 6 nimetatud eesmärgil andmete kogumine ja kolmandatele isikutele edastamine ei ole lubatud, kui:
1) tegemist on delikaatsete isikuandmetega;
2) see kahjustaks ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve;
3) lepingu rikkumisest on möödunud vähem kui 30 päeva;
4) kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui kolm aastat.

Riigikohus on leidnud (haldusasjas nr 3-3-1-70-11), et olukorras, kus krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil töödeldavate andmete edastamine on IKS § 11 lg 7 alusel välistatud, tuleb kooskõlas IKS § 6 p-s 2 sätestatud eesmärgikohasuse põhimõttega lõpetada nende igasugune töötlemine IKS § 11 lg 6 alusel.

Soovitame Teil pöörduda isiklikule õigusnõustamisele täpsete asjaolude väljaselgitamiseks (sh täpsed lepingutingimused ja lepingu võimalik tühisus, võlausaldaja nõude õiguspärasus, nõude võimalik aegumine, tehtud maksed jne) ja sellest lähtuvalt edasiste tegevusjuhiste saamiseks. Maksehäireregistri kirje osas on Teil võimalik AS Krediidiinfole esitada vaie (vt täpsemalt: http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=146). Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.
Vaidluse nõude õiguspärasuse üle lahendab kokkuleppe puudumisel kohus.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta