Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 20 Veebr 2011, 11:49

Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

20 Veebr 2011, 12:04

Probleem on selles,et andsin tuttavale 35000 võlgu, et ta saaks oma võlad tasutud. Selleks võtsin tema palvel laenu pangast, mille ta lubas siis ise tasuda igakuiselt. Aga seda ta ei teinud. Mõned maksed tasus vaid. Siiani olen laenu ise tasunud ja pluss intressid ka veel otsa. Mida ma saan ette võtta,et temalt see raha sisse nõuda?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

21 Veebr 2011, 10:47

Kindlasti saate esitada hagi kohtusse ja nõuda temalt laenusumma tagasimakseid. Kui teil on mingi dokument või tõendus, et võtsite laenu tema nimel ja kandsite selle ka talle üle, siis on võimalus teha maksekäsu kiirmenetlus ja nõuda summa tagasi. See on lihtsam protsess ja kindlasti ka kiirem.

Postitusi: 2
Liitunud: 15 Mär 2011, 16:23

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

15 Mär 2011, 16:30

Tere!
Mul sama mure. Just 18 aastaseks saanud töötav õde võttis laenu pangast ( u. 20 000eek)sõbranna jaoks. Teadmatusest ei osanud ka mingit dokumenti kooostada. Raha oli üle antud käest kätte ning u. 3 aastat tagasi... Sõbranna oli laenumakseid tasunud ainult paar korda. Kas seda raha on võimalik kuidagi sissenõuda ja kuidas sellisel juhul tuleks toimida.

Ette tänades,

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

16 Mär 2011, 10:04

Kui Teie õel on võimalik tõendada ( SMS-id, e-mailid jms), et laen võeti sõbranna kasuks ja ta andis selle sõbrannale üle, mitte seda enda kasuks ei tarbinud, siis on võimalik kohtusse hagi esitada ja võlg tegelikult võlglaselt välja nõuda.

Postitusi: 2
Liitunud: 23 Mai 2011, 10:42

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

23 Mai 2011, 11:11

Tere! Mul küsimus selline, et kuidas saada kätte üüriraha võlglaselt? Telefonile ei vasta. Üür maksmata alates veebruarikuust.Olime sunnitud ise maksma, kuna viivis ju jookseb peale. Guugeldades selgub, et patoloogiline perekond- tütar on laenanud tuhandeid eurosid ja "unustanud" tagasi maksta.

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

25 Mai 2011, 15:19

Kui võlgnik hoidub pahatahtlikult kõrvale oma kohustuste täitmisest, on võlausaldajal raske oma võimalusi kasutades võlga kätte saada. Üheks võimaluseks on nõude loovutamine inkassofirmale. Teiseks võimaluseks oleks esitada hagi kohtusse ja seejärel, kui hagi rahuldataks, hakkab kohtuotsust täitma kohtutäitur.

Postitusi: 1
Liitunud: 01 Aug 2011, 15:34

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

01 Aug 2011, 16:04

Tere!
Kuna minu probleem on sarnane siin teemas arutletud sisuga, siis kirjeldan oma probleemi siin

Olukord: Olin kunagi abielus ning oma abikaasa palvel võtsin tema venna jaoks oma nimele BIG-laenu (60 000 EEK) kümneks aastaks (põhimõtteliselt 10 aasta pärast on vaja tagastada 210 000 EK). Vend on ennem lubanud, et hakkab tagasi maksma ja maksis ki.. umbes 3-4 kuud ja siis ütles, et ta ei saa maksta. Ühe sõnaga mees juba paari aasta jooksul ei maksa midagi, ning mina olen see, kes peab seda laenu tagastama.
Mingit paberit selle võla andmiseks mina ei kirjutanud, kuid internetipangast on näha raha ülekandmist summas 38 000 tema nimele (ning märkusteks on pandud sõna "BIG"). Hiljem selgus, et mina ei ole ainukene, kes tema jaoks on laenu võtnud (minu abikaasa lisaks talle ka tema õde).
Hirmsasti tahaks oma laenu tema nimele ümber kirjutada, kuid ei tea, kas kohtusse minek on seda väärt ? (Asi on selles, et olen riigitööline ja tänu selle laenule + elamiseks vajalik raha summa eriti ei võimalda mujala raha panna - nagu juuridiliste teenuste tasustamine ja riigilõivud ...)
Kas oleks mõtekam kirjutada kollektiivhaagist (laenude üldsumma võib siis suureneda kuni 500 000 EEK) või parem üksinda "võidelda".
Tema sugulased on nõus tunnistajateks tulema. Samuti on võimalus saada kõnesalvestust, kus antud huligaan ütleb midagi stiilis "jah, ma mäletan seda, et ma olen sinu käest võlgu võtnud aastas 2007" jne. Kas kohus arvestab selle kõne-failiga?

Ma tean seda, et antud mees praegusel hetkel töötab, kuid ei tea kas ta saab ametlikult palka, või kuidagi "ümbrikusse".
Ootan asjaliku vastust
Ette tänades

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

03 Aug 2011, 16:00

Antud juhul oleks kõige otstarbekam saavutada võimalusel pangaga ja isikuga, kelle jaoks laen oli võetud, kokkulepe laenu ümber vormistamiseks võlgu oleva isiku nimele. Üsna ilmne on, et pank ilmselt ei nõustu ja ka abikaasa vend ei pruugi nõustuda. Kollektiivse hagi koostamine ei ole ilmselt otstarbekas, sest riigilõiv tuleb maksta ka siis. Lisaks teeb see kogu asja segasemaks.
Enne kohtusse pöördumist võiksite proovida veel antud isikuga koostada lihtkirjaliku laenulepingu. Kui see õnnestub, on võimalus maksekäsu kiirmenetluse korras saavutada asjale lahendus kohtuotsuse näol ja seejärel anda kohtuotsus täitmiseks täiturile. TsMS § 481 lg 1 sätestab, et teise isiku vastu esitatud eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõude lahendab kohus avalduse alusel maksekäsu kiirmenetluses. See ei piira avaldaja õigust esitada nõue hagimenetluses, kuid mitte samaaegselt maksekäsu kiirmenetlusega. Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata lepinguvälistele nõuetele.
Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) poolte ja nende esindajate andmed;
2) kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
3) nõutav rahasumma, kusjuures eraldi tuleb märkida põhinõue ja kõrvalnõuded, viivise arvestamise korral viivise määr ja arvestamise kestus;
4) nõude aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
5) tõendite lühikirjeldus, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses;
6) kinnitus, et nõue on sissenõutav ega sõltu vastastikuse kohustuse täitmisest või et vastastikune kohustus on täidetud.
(Maksekäsu kiirmenetluse kohta saate täpsemalt lugeda siit: http://www.juristaitab.ee/kusimused-vas ... rmenetlus/ ja vajalikud dokumendid leiate siit: http://www.juristaitab.ee/vormid-ja-kas ... te-vormid/)

Kohtulahendi saamisel on õigus nõuda lahendi täitmisel võlgniku arvete arestimist või ka tema vara arestimist ning realiseerimist võlgnevuse katteks kohtutäituri poolt.

Hagi esitamine Teil olemasolevate tõendite alusel on samuti võimalik. Tugineda saaks VÕS §-le 1041, mis sätestab, et Isik, kes on täitnud teise isiku kohustuse, olemata selleks õigustatud ega kohustatud, võib isikult, kelle kohustuse ta täitis, nõuda täitmiseks tehtud kulutuste hüvitamist niivõrd, kuivõrd see isik on kohustusest vabanemise tõttu rikastunud ajal, mil ta tema vastu kulutuste hüvitamise nõude esitamisest teada sai või teada saama pidi. Hagi esitamiseks on otstarbekas pöörduda siiski advokaadi poole.


Vastas Kaja Kiilo

Postitusi: 1
Liitunud: 14 Dets 2011, 13:45

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

14 Dets 2011, 14:14

Tervist!
Selline mure, et eraisik võttis minu käest suure summa võlgu, millest u poole kohta sai varem (kui võlg polnud veel nii suur) kirjutatud võlakohustus leping, milles võlgnik lubab iga kuu maksta kindla osa oma võlast kuni selle täieliku tasumiseni 2012 aasta detsembriks. Lepingu järgi oleks ta pidanud alustama tagasimaksetega minu kontole juba selle (2011) aasta juulist. Teostatud pole seni aga ühtegi makset. Nüüd kuulsin minule võõraste inimeste käest, kes selle võlgnikuga pidevalt suhtlesid, et too võlgnik on surnud. Minul sellised küsimused: Kelle poole peaksin oma võlga tõendava paberiga üldse pöörduma? Kas on üldse peale võlgniku surma reaalset võimalust tema võlga kuidagi tagasi saada (võib-olla sugulastelt, keda ma ei tunne)? Kuidas saan ma üldse kindlaks teha, kas võlgnik tõesti on surnud või lihtsalt pakku läinud? Väidetavalt suri võlgnik selle aasta novembri lõpus. Kas on mingi tähtaeg, mille jooksul ma pean asjadele lahenduse leidma (võib-olla võlgniku pärimisega seoses?) ?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

15 Dets 2011, 16:44

Kui Teile on teada surnud isiku lähisusugulased, siis peaksite nende poole pöörduma oma võlanõudega ning ilmselt saaksite ka teada, kas see isik, kellele Te laenasite, on surnud. Andmeid isiku surma kohta on võimalik saada veel kohalikust omavalitsusest, kus antud isik elas, aga ka Maavalitsuse rahvastiku arvestusega tegelevasse osakonda. Kindlasti tuleb Teil selgitada, millest tulenevalt Te vajate sellist infot. Kui isik on surnud, siis peaksite lisaks pöörduma notari poole, et saada teavet pärijate kohta ning taas peate tõendama, miks Te vajate sellist teavet. Teavet pärijate kohta saavad anda Teile kõik notarid. Teie poolt antud laen muutub ainult sissenõutavaks täies ulatuses alles pärast detsembrit 2012. aastal pärast kogu laenu tagastamise tähtaja saabumist.


Vastas Kaja Kiilo

Vasta