Inkassoga kohtusse?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 06 Dets 2011, 09:13

Inkassoga kohtusse?

25 Apr 2012, 17:22

Olin telefoniteenuste eest võlgu, tehti makseettepanek kiirmenetluse korras , esitasin vastuväite, et nõue on aegunud. Inkassofirma võttis võla üle 30.09.2010 ja nõuab nüüd hagiga summa 148EUR pluss viivis 148EUR ja liskas veel kohtupaberite juurde lisatud arve (mille tähtaeg oli 6.04) :inkassofirma poolt esindajale makstud tasu õigusabi eest 159EUR? Kas selle pean ka tasuma mina, saan aru et riigilõivu pean tasuma, aga esindustasu? Lisadena oli hagil liitumisleping 5.10.2007, viimane võlgnevusega arve : AUGUST 2008 749,94 EEK, millele lisati 2000 EEK käsitlustasu telefonifirma poolt.( ? ) Aega 14 päeva vastata, palun aidake kuidas kõige üigem, millele peaks edasi toetuma...

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Inkassoga kohtusse?

01 Mai 2012, 14:38

Antud juhul tuleb ikkagi Teil endal otsustada, kas Te tunnistate Teie vastu esitatud hagi või vaidlete sellele vastu. Arvestades kirjas sisalduvaid andmeid, siis ilmselt telefoniteenust osutanud firma nõue Teie suhtes ei ole aegunud. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Telefoniteenust osutava firmaga sõlmitud teenuse osutamise leping on tehing. Kui Teie vastu esitati esmane nõue kohtule enne kolme aasta möödumist võlgnevuste tekkimisest arvates, siis selline nõue ei ole aegunud.

Hagimenetluse kulud kannab pool, kelle kahjuks otsus tehakse. Pool, kelle kahjuks otsus tehti, hüvitab teisele poolele muu hulgas kohtumenetluse tõttu tekkinud vajalikud kohtuvälised kulud. Kohtuväliseks kuluks on muuhulgas ka menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulud. Ilmselt võidakse kohtus teha otsus Teie kahjuks ja kohtuotsusega mõistetakse Teilt välja hagimenetluse kulud. Kui aga Teie vastu esitatud nõue on siiski aegunud, jätab kohus hagi rahuldamata. Te peate kohtule vastama 14 päeva jooksul ning vastuses tuleb viidata kõikidele asjaoludele, mis annavad alust väita, et hagi Teie vastu ei ole põhjendatud. Kindlasti viidake ka võimalikule nõude aegumisele, kui Te leiate, et nõue on aegunud.


Vastas Kaja Kiilo

Vasta