Eraisikult kasutatud sõiduki ostust taganemine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks on füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult sisenedes foorumisse id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse vastavale juristile Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 22 Okt 2013, 21:22

Eraisikult kasutatud sõiduki ostust taganemine

16 Mär 2023, 21:29

Tere


Ostsin eraisikult sõiduki, tuginedes sellele, et autol oli värskelt teostatud tehnoülevaatus.
Müüja väitis, et sõidukil ei esine talle teadaolevalt ühtegi viga. Kokkuleppe kohaselt tõi müüa sõiduki väljastpoolt Tallinnat Tallinnasse kohale, ent kohaletoomine toimus treileril väitega, et sel viisil ei pea müüa ise hakkama bussiga koju sõitma. Enne auto ostu sõitis auto proovisõitu tehes mõned kilomeetrid ilma probleemideta. Paar päeva peale sõiduki ostu auto enam ei käivitunud ning sai puksiiriga viidud töökotta, kus tuvastati, et jahutusvedelik lekib mootorisse, tekitades tehnilistele nõuetele mittevastavat heitgaaside taset. Töökojas täideti jahutusvedeliku paak ning sõitsime autoga ca 8 km kaugusel asuvasse teise töökotta, kus tehti kindlaks, et lisaks eelmainitule on autol ka katalüsaator lahti lõigatud, väärtuslik sisu sealt eemaldatud ning katalüsaator uuesti kokku keevitatud. 8 km sõites oli jahutusvedelikupaak taas tühjaks saanud, seega pidi leke mootorisse olema massiivne ning mootori surm on vaid aja küsimus. Sealjuures on sõidukiga liikluses osalemine riskantne, kui mitte öelda ohtlik.
Antud sõiduk sai ostetud läbitud ülevaatusele toetudes, kuid väljatoodud probleemidega ei ole ametliku ülevaatuse läbimine võimalik (töökojast saadud hinnang).
Esitasin müüjale ostust taganemise soovi. Sõiduki ostuhind oli 999 eurot, ent müüja on nõus sõiduki tagasi ostma 500 euro eest. Kas selline teguviis võib liigituda kelmuse alla ning võiks kuuluda politsei huviorbiiti?
Millistele seadusparagrahvidele viidates saaks suunata sõiduki müüjat sõidukit tagasi ostma?

Postitusi: 2790
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Eraisikult kasutatud sõiduki ostust taganemine

16 Mär 2023, 23:00

Tere

Ostetud asi peab vastama lepingutingimustele (peab olema seisundis, milles on kokku lepitud lepinguga ja lepingu sõlmimise aluseks olnud müügipakkumisega) ning olema otstarbekohaselt kasutatav. Sõiduki puhul eeldatakse, et sellega peab olema võimalik ohutult sõita kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui sõiduki seisundis ei ole kokku lepitud, peab see vastama keskmisele sama vana sõiduki seisundile.
Kui sõidukil esineb puudus, tuleb esimese asjana müüjat sellest teavitada. Kindlasti on mõistlik teha seda kirjalikult, et fikseerida puudusest teavitamise aeg. Seejärel tuleks müüjale anda võimalus sõiduki parandamiseks või selle asendamiseks, kui see ei põhjusta müüjale ebamõistlikke kulusid. Alles siis kui müüja ei nõustu sõidukit parandama või asendama, on ostjal õigus sõiduk ise parandada ja nõuda müüjalt nende kulude hüvitamist.
Kui müüja ei nõustu sõidukit parandama või seda võimalusel asendama, on ostjal lisaks kulude hüvitamise nõudele õigus müügilepingust taganeda ning nõuda ostuhinna tagastamist (võlaõigusseadus § 223). Tegemist on tsiviilõigusliku nõudega ja politsei asja tõenäoliselt ei lahenda.
Hilisemate vaidluste vältimiseks on alati oluline sõiduk eelnevalt eksperdi poolt üle vaadata. Vähemolulisem ei ole ka korrektse müügilepingu sõlmimine, kus tuleks välja tuua kõik sõidukil esinevad vead. Müügilepingu tingimus, mille kohaselt ei vastuta müüja sõidukil olevate puuduste, eelkõige võimalike varjatud puuduste eest, ei vabasta müüjat vastutusest puuduste eest, millest ta lepingu sõlmimisel teadis või oleks pidanud teadma.

Lugupidamisega

Tiina Mölder

Vasta