Üleandmata kauba lepinguline viivise arvestus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 11 Aug 2020, 06:17

Üleandmata kauba lepinguline viivise arvestus

28 Nov 2022, 09:27

Tere!

Küsimus on päevakorda kerkinud seoses majaehitaja venitamise ja tähtajast üleminekuga.
Lepingusse on sisse kirjutatud ka viivise nõudmise võimalus.

Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral lükkuvad viivituste võrra edasi ka tähtajad ja Poolel õigus nõuda viivitavalt Poolelt viivist 0,05% päevas tähtaegselt tasumata summast või mittekohaselt üleantud või üleandmata või vastuvõtmata jäetud Kaupade maksumusest iga viivitatud päeva eest.
Ostjal on õigus käesolevas punktis nimetatud viivis kinni pidada Müüjale tasumisele kuuluvatest summadest.


Sellest punktist juhinduna on küsimus, et kas võin arvestada viivist kogu maja lepingulise maksumuse kohta? Ehk kaup (maja) on üle andmata.
Hetkel ühtegi vahe etapi kauba üleandmis dokumenti pole tehtud. On ainult vahe etappide arved.
Lepingus arvelduste kohapeal on viimase makse kohapeal ka punkt:

• Kaheteistkümnes osamakse summas 2000 eur (sisaldab käibemaksu 20%) tasutakse pärast seda, kui tööd on lõpetatud ja Kaup (maja) on Ostjale üleandmiseks valmis. Valdus (võtmed) ja dokumendid antakse üle pärast lõppmakse laekumist. Ehitajad teevad objektil töid, kuni kõik tööd on lõpetatud, mille järel vahetatakse ajutise südamik uue vastu ja Tellija saab maja võtmed, mida ehitajatel ei ole.

Müüja kohustub Kauba tootmist alustama 1-8 nädalat (olenevalt tootmise järjekorrast) pärast ehitusloa väljastamist ning elementide esimese osamakse tasumist. Kauba üleandmise tähtaeg Tellijale: 6-7 kuud pärast tootmisega alustamist.


Ehk kui maja maksumus lepingu alusel on summa x, ning viivis iga päeva eest 0,05%, siis kas on korrektne, kui pean kinni terve lepingusumma aluseks oleva maksumuse pealt arvutatava viivise, veel maksta oleva summa pealt (Järgmist arvet pole tehtud, kuna eelneva etapiga tasutud tööd pole valmis) viivise, või maja maksumus - maksta olev summa, millele pole arvet väljastatud, ning selle pealt viivise?

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Üleandmata kauba lepinguline viivise arvestus

28 Nov 2022, 17:25

Tere

Lepingut tuleb täita kooskõlas selle sisule. Te ei ole seda küll küsimuses esile toonud, ent küsimust lugedes võib eeldada, et kokku on lepitud nii lõpliku üleandmise tähtaeg kui ka vaheetappide tähtajad. Olete ka kirjutanud, et „Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral lükkuvad viivituste võrra edasi ka tähtajad“ ehk ühe etapi üleandmisega viivitamise korral lükkuvad viivituse aja võrra edasi järgnevad tähtajad, sealhulgas lõpptähtaeg. Kuivõrd küsimusest nähtub, et viivituses on üks konkreetne etapp, on lõpptähtaeg viivituse võrra edasi lükkunud ja viivist saab arvestada ja esitatud arvega tasaarvestada siiski vaid selle etapi maksumuse osas.
Kui lepingus on siiski ka teisi üleandmise ja tasumise kohta käivaid punkte ja Teil on raskusi lepingu tõlgendamisega, soovitan pöörduda tõlgenduse saamiseks individuaalsele õigusnõustamisele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta