Seltsingu vara jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 16 Nov 2021, 13:57

Seltsingu vara jagamine

04 Aug 2022, 13:05

Tere!
Ostsime elukaaslasega maja, mille omanikud olime võrdselt. Minu elukaaslane alustas selles majas renoveerimist ja soetas ehitusmaterjale, kuid ehitustööd jäid tal pooleli selliselt, et maja on elamiskõlbmatu ja selle rahaline väärtus oli enne renoveerimistöid hoopis suurem. Meie suhe purunes ja asusime kaasomandit lõpetama. Minu endine elukaaslane leiab, et meie vahel oli seltsing ning seltsingu vara tuleks jagada selliselt, et tema panus (ehitusmaterjal + töö) saaks talle kompenseeritud. Kas seltsingu liikmel on õigus saada kompensatsiooni, kuigi tema panus on seltsingu vara väärtust langetanud?
Lugupidamisega

Postitusi: 2541
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Seltsingu vara jagamine

04 Aug 2022, 22:42

Tere

Eestis on kohaldatud seltsingu põhimõtteid ka mitteabielulistele kooseluvormidele, kui osapooled on teinud panuseid ühiseks vajaduseks vajaliku vara soetamisel (vt nt RKTKo 29. aprill 2020 tsiviilasjas nr 2-18-255 ja allpool toodud näited). Seltsingulepingu regulatsiooni kohaldamine vabaabielu poolte vahelistele varalistele suhetele eeldab vabaabielu poolte poolt kas sellekohase seltsingulepingu sõlmimist otseste tahteavaldustega või tuleneb lepingu sõlmimine poolte käitumisest (kaudsete tahteavaldustega). Ühise eesmärgi tuvastamine on seega hädavajalik hinnangu andmiseks sellele, kas pooled võisid olla sõlminud seltsingulepingu VÕS § 580 lg 1 mõttes.
Kui seltsingulepingu sõlmimine ja ka selle lõppemine leiab tuvastamist, tuleb VÕS § 602 lg 1 järgi seltsingu likvideerimisel täita seltsinguvarast esmalt seltsingu kohustused ning pärast kohustuste täitmist ülejäänud seltsinguvarast tuleb VÕS § 603 lg 1 järgi tagastada seltsinglaste panused. Kui panust ei ole võimalik tagastada, tuleb VÕS § 603 lg 3 esimese lause järgi hüvitada panuse tegemise aegne väärtus. VÕS § 603 lg 3 teise lause järgi ei maksta hüvitist panuse eest, mis seisnes seltsingule teenuse osutamises või eseme kasutusse andmises. Teenuse all, mis ei kuulu seltsinglasele hüvitamisele, tuleb silmas pidada eelkõige seltsinglase seltsingu juhtimis- ja organiseerimistööd jms tegevust (RKTKo 3-2-1-36-07, p 16). Samas tuleb igal juhul hüvitada seltsinglasele eelkõige neid panuseid, mis on rahaliselt täpselt mõõdetavad või mille tulemusel on seltsinguvara väärtus suurenenud.
Seega on tegemist väga nüansirikka asjaga, millele hinnangu andmine ei ole foorumi tingimustes võimalik. Seepärast soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/broneeri

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta