Lumekoristusel tekitatud kahju

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 25 Mai 2022, 19:46

Lumekoristusel tekitatud kahju

25 Mai 2022, 20:52

Tervist.

Saue vallal on hankeleping lumekoristamisel OÜ-ga. Veebruaris avastasin kahjustused piirdeaial ja teavitasin lumekoristust teostavat OÜ-d. Algselt eitas kuid hiljem oli nõus peale pikka kirjavahetust kokku saama aprilli lõpus. Vigastused (deformatsioon ja kinnitustest traatide tugev paindumine ning osadel purunenud) on kaheksal keevisvõrkpaneelil. Kogu aia pikkus teega piirneval küljel ca 45 meetrit. Kokkusaamisel sai tuvastatud 8 paneeli vigastused (keevisvõrkpaneelide tehnilised andmed said edastatud ostuarvega OÜ esindajale - kinni kaetuna isikuandmed ja maksumus aastal 2020 kuna hinnad on tänaseks muutunud). Kahju avastamisest alates on tehtud fotod lume kuhjamisest aiale. Kahjuks ka peale teavitust kuhjati lund edasi. Lumekoristus piir oli tekitatud teeservast aia poole. Kokkusaamisel sai kokkulepitud nädala jooksul vastamine OÜ poolt. Vastus laekus nädalaga ja sisaldas "kuna kahju tekkimine lumekoristusel pole tõendatud siis ei kahju ei hüvitata.". Väidetavalt pidi aed rippuma ja ei ole piisavalt kinnitatud (iga 50mm läbimõõduga posti küljes on kinnitatud 3 polti 10mm läbimõõduga läbi posti! ). Eelmise aiaga aastast 2003... 2004 rajatud ei olnud kunagi probleeme kuna oli teine lumelükkaja ja aia taga oli 2 õunapuud mis muutusid liiklusele segavaks ning said eemaldatud. Nüüd 2020 sügisel lõpetatud aia osa on "avatud" täielikult piirneva tee poole ja lumelükkamise piir on järsult aia poole.
Pöördusin Tarbijakaitsesse ja sain soovituse pöörduda esmalt siia portaali kuna nende pädevuses ei saa vaidlust lahendada kuna lumekoristus leping on sõlmitud hanke korras vallaga. Kuigi tõid nad välja hüvitamise aluse VÕS §127lg1. Kuidas peaksin edasi käituma, et mitte iga aasta sama lume lükkamise teenust osutava OÜ-ga vaielda või uut aeda ehitada. Kahjuks ei saa lisada juurde pilte kuna on liiga mahukad. Vajadusel saan saata neid eraldi ning kirjavahetust taasesitada.

Ette tänades abi eest!

Postitusi: 2541
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Lumekoristusel tekitatud kahju

26 Mai 2022, 21:37

Tere

Kahju definitsioon tuleneb paljuski kahju hüvitamise eesmärgist, mis omakorda lähtub diferentsihüpoteesist. Selle järgi on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Põhimõte sisaldub ka Teie poolt viidatud VÕS sättes. See tähendab, et kahju hüvitamise nõude eesmärk on algse olukorra taastamine. Isik tuleb panna samasse olukorda, milles ta oleks olnud, kui talle ei oleks kahju tekitatud. Pöördvõrdena tuleneb siit ka see, et kahju hüvitamise nõude eesmärk ei saa olla teise poole karistamine. Kahju hüvitamise nõude esmane eeldus on kahju tekitav tegu. Kahju hüvitamise nõude esitamisel tuleb arvestada sellega, et kahju tekitav tegu (või tegevusetus) oleks kahju tekkimisega põhjuslikus seoses. See tähendab seda, et kahju peab olema tekkinud teo tagajärjel. See tähendab, et kahju on teo põhjuseks vaid siis, kui teo ära jäämise korral oleks ära jäänud ka kahju. Lepinguvälise õigusvastase kahju tekitamise korral hinnatakse kahju tekitaja süü küsimust, mis seisneb eelkõige hoolsuse ja tahtluse hindamises. Lisaks kõigele muule peab olema tõendatud nii kahju tekkimine, kahju tekitaja, kahju suurus ja selle põhjuslik seos teoga. Paraku ei ole foorumi tingimustes võimalik niivõrd mitmetahulist olukorda hinnata. Seetõttu soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta