Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 23 Nov 2022, 10:20

Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

23 Nov 2022, 11:22

Tere. Olen leidnud eelmisel sügisel siit ilmast lahkunud isa raamatute vahelt tema tööandja sovhoosi poolt 1992.a. väljastatud originaalse tõendi Tartu Maakonnavalitsusele, milles tõendatakse, et omakorda tema isa ehk siis minu vanaisa on astunud 1948.a. kolhoosi liikmeks ja tema ühistatud vara väärtus on nii ja niimitu rubla. Märgitud on ka tõendi alus, selleks on kolhoosi liikmete ja perekondade arvestuse raamat 1948.a. kohta. Olen teinud mitmeid päringuid ka EV Rahvusarhiivi, kuid aastatel 1992 - 1994 selles kolhoosis toimunud omandireformi toimingute sisudest ei ole ma saanud ega pole mulle antud teavet / kinnitusi selle kohta, et antud dokument oleks sattunud kuidagimoodi menetlusse. Ka antud tõendit ei ole seal ( vbo nüüd juba on lisatud ? ). Pole ka viiteid sellele, et dokument oleks õigustühine või ekslikel alustel koostatud. Teada on ka see, et sellest kolhoosist on hulk või enamus dokumentatsiooni ( näiteks mainitud arvestuse raamatud ) rahvusarhiivi edastamata jäänud ( vastused rahvusarhiivi töötajalt ). Minul on seega õigustatud kahtlus, et antud dokumendist lähtuvate tagasinõuetega ( mida aga isa pidi siiski olema algatanud ) ei ole ei selles sovhoosis, Tartu Maakonnas ega Eesti Vabariigis üldse tegeletud. Milline oleks edasine tegevuste käik ?

Postitusi: 2719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

23 Nov 2022, 20:34

Tere

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise taotluste läbivaatamiseks ja isiku õigustatud subjektiks tunnistamise kohta otsuse tegemiseks loodi 1991. a maakonna- ja linnakomisjonid (edaspidi kohalikud komisjonid), keda teenindasid maa- ja linnavalitsused. Menetlus kajastub õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus, kuhu paigutatakse kõik vara tagastamise või kompenseerimise kohta esitatud, kogutud ja koostatud dokumendid ning vastuvõetud õigusaktid ja otsused.
Kas on avatud ja koostatud õigusvastaselt võõrandatud vara toimik, võiksite küsida kohalikust omavalitsusest. Kui toimik on olnud koostatud ja menetlus on lõpetatud, saavad nemad anda ka teavet, kust toimikut küsida.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 23 Nov 2022, 10:20

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

24 Nov 2022, 02:08

23 Nov 2022, 20:34
Tere

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise taotluste läbivaatamiseks ja isiku õigustatud subjektiks tunnistamise kohta otsuse tegemiseks loodi 1991. a maakonna- ja linnakomisjonid (edaspidi kohalikud komisjonid), keda teenindasid maa- ja linnavalitsused. Menetlus kajastub õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus, kuhu paigutatakse kõik vara tagastamise või kompenseerimise kohta esitatud, kogutud ja koostatud dokumendid ning vastuvõetud õigusaktid ja otsused.
Kas on avatud ja koostatud õigusvastaselt võõrandatud vara toimik, võiksite küsida kohalikust omavalitsusest. Kui toimik on olnud koostatud ja menetlus on lõpetatud, saavad nemad anda ka teavet, kust toimikut küsida.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
Tere. Tänan vastuse eest. Minu isa on tõesti teinud avalduse oma isa ühistatud vara kompenseerimiseks, mille nn esimeses voorus ( 12. mai 1994) ta tunnistati õigustatud subjektiks. Nn teises voorus ( 24.nov.1994) tühistati aga eelmine otsus. Põhjendus oli lakooniline : '' .... ei ole õigustatud subjekt ORAS paragraf 8 alusel ( rentnik ) '' . Selles toimikus aga pole ühtegi viidet varale, milest jutt ega pole toimikusse köidetud ka minu poolt algses küsimuses mainitud tõendit. Mida siiski tähendas tolle aasta ORAS paragraf 8 alusel äraütlemine, ei saa mina küll kuidagi seaduse redaktsioonidest aru. Ja KUI minu isa ei osutunud õigustatud subjektiks tollase paragrafi sisu alusel , kes siis seda on ? Ja miks ei ole toimikus seda Elva sovhooi tõendit, KUIGI SEE PEAKS JU TEOREETILISELT OLEMA seotud selles toimikus käsitletava ühistatud varaga ? Pole viidetki sellele. Kogu minu info pärineb arhiividest, isa ei ole minule sellest rääkinud, on vaid üks kaudne vihje kolmandatelt isikutelt, mis saigi ( koos selle tõendi leiuga ) uuringu aluseks.

Postitusi: 2719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

24 Nov 2022, 22:45

Tere

Kahjuks ei ole võimalik vastata Teie miks-küsimustele kuivõrd vastaja ei saa põhjendada ilma vastavaid dokumente nägemata ja tolleaegseid isikute tegutsemisi teadmata ametnike toimimist. ORAS § 8-s on selle vastuvõtmisest peale sätestatud, millised õigusvastaselt võõrandatud vara endise omaniku pärijad on õigustatud subjektid ja millised ei ole. Paragrahvil on 5 lõiget, mis igaüks käsitlevad erinevat olukorda. Kuivõrd informatsiooni vastamiseks on vähe, ei saa anda ka hinnangut õigusliku aluse kohaldamisele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 23 Nov 2022, 10:20

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

27 Nov 2022, 01:08

24 Nov 2022, 22:45
Tere

Kahjuks ei ole võimalik vastata Teie miks-küsimustele kuivõrd vastaja ei saa põhjendada ilma vastavaid dokumente nägemata ja tolleaegseid isikute tegutsemisi teadmata ametnike toimimist. ORAS § 8-s on selle vastuvõtmisest peale sätestatud, millised õigusvastaselt võõrandatud vara endise omaniku pärijad on õigustatud subjektid ja millised ei ole. Paragrahvil on 5 lõiget, mis igaüks käsitlevad erinevat olukorda. Kuivõrd informatsiooni vastamiseks on vähe, ei saa anda ka hinnangut õigusliku aluse kohaldamisele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Tere taas; Ilmselt tuleb kusagil kellegi juristiga lõpuks ka reaalselt kokku saada, koos minu käsutuses olevate dokumentidega, mis on arhiivist kopeeritud. Eelnevalt uurin veel seda ORAS paragraf 8-t ja üritan teha päringu selle kohta, kas äkki vanaisa pole teinud mingitki testamenti. ORAS paragraf 8 lg2 nõuetele see küll nüüd vaevalt vastab ( võimaliku vara endine omanik suri 1961 ja vaevalt ta enne võõrandamist 1948 seda testamenti tegi ). Iseteeninduse keskkond paraku tahab rumala järjekindlusega pärandaja isikukoodi ...

Postitusi: 2719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

28 Nov 2022, 17:00

Tere

Kuivõrd kirjutate, et toimik on olemas, soovitan esmalt tutvuda kõigi toimikus olevate dokumentidega. Otsus, sealhulgas otsus õigustatud subjektiks tunnistamisest keeldumise kohta, on tehtud toimikusse kogutud dokumentide alusel. Küsimuseks ei ole mitte vara koosseis vaid Teie küsimusest nähtub, et on tuvastatud, et Teie isa ei olnud mingil põhjusel konkreetse vara suhtes omandireformi õigustatud subjektiks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 23 Nov 2022, 10:20

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

07 Dets 2022, 13:11

Tere taas;
Olen teid juba ära tüüdanud. Aga veel selgituseks : juhin tähelepanu keeldumise sõnastuses sõnale '' rentnik '' ! Selle sõnaga ei seostu mitte ükski ORAS par. 8 lause ega lõige. Mu eraldi elav ise oli selline omaette hoidev ja isepäine, kuid oma eluajal ta ikka pisut rääkis oma oma juriidilisest katsumustest ka. Üks pettumus oli talle olnud see, et antud ( erastamise protsessi käigus ) võimalust omandada kompensatsiooni korras tema kasutuses olnud traktorit väitega, et tal ei ole oma maad ( oligi RENTNIK ). See väide ei saa aga ju olla vastavuses ORAS par. 8 mistahes redaktsiooni sätetega. Ega ta siis edasi ei võidelnud ega kusagilt abi ka küsinud ...
Tegin ka äsja järelepärimise rahvusarhiivi, ega neil pole mingeid materjale ( lepingut, kokkulepet , testamenti ehk koguni ) minu isaisa kohta , kes suri 1961.a. Elvas. Kui seal midagi ei leidu, siis langevad ära ka osad ORAS par. 8 lõiked ( lg 1 ja lg 2 ).

Tervitades

Postitusi: 2719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

07 Dets 2022, 19:55

Tere

Tegemist võib olla olukorraga, kus nimetatud traktori kuuluvust ei õnnestunud tõendada. Kas siis puudus Teie esivanema nimi vastavast nimekirjast või oli nimetatud traktor võõrandatud dokumentide järgi kelleltki teiselt. Soovitan veelkord tutvuda toimiku kõigi materjalidega. Sealt peaks tulema selgus, miks on tehtud just selline otsus. Kõik minu vastused on praegu spekulatiivsed kuivõrd ei ole teada, mille alusel taotleti omandireformi subjektiks tunnistamist, milliste tõenditega oli tõendatud õigusvastaselt võõrandatud vara koosseis ja milline oli Teie isa õigusjärglus. Koostatud toimikust peaks kõik nimetatud asjaolud selguma. Peale toimikuga tutvumist võib olla kohane pöörduda individuaalsele juristi konsultatsioonile. Konsultatsiooni saab nii video, e-kirja, kui ka kohtumise teel ning esimesed 2 tundi on kuni 1200 bruto teenivatele isikutele tasuta: https://hugo.legal/broneeri

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 23 Nov 2022, 10:20

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

31 Dets 2022, 09:10

Tere;
Teie vastuses käsitletud traktor isa soovina aastal 1994 oli ikka KOMPENSATSIOON osale varast, mis oli 1948.a. tema isalt õigusvastaselt võõrandatud. Ma ei saa panna lootusi tagastatava vara toimikule, sest see on ÄÄRMISELT napisõnaline, käsitletava vara sisu, koosseis, võimalik asukoht puudub ( asukoht on Rõngu vald ) ; ei ole arusaadav, miks teise otsusega elimineeriti esmane positiivne otsus. Kogu nn '' toimik '' koosneb üheksast pildist koos toimiku kaanega, EI sisalda mingeid dokumente vara enda kohta ja informatiivsed lehed on ülimalt ebainformatiivse tekstiga täidetud. Kahjuks siia jutu juurde midagi manustada ei saa, muidu lisaksin kolm '' informatiivset '' koopiat sellest toimikust. Rahvusarhiivi saatsin veelkordse päringu küsimusega, kas võib olla nii, et vastav tegutsenud komisjon 1994.a. jättis endast maha ka miskeid n.ö. tööprotokolle, millest ehk saaks välja lugeda rohkem infot, kui otsustati toimikusse kirja panna. Seni vastuseta.
Kui ma nüüd kasutan seda esmast kahetunnist konsultatsiooni aega Tartus, siis kas konsultant tutvub esmalt ka selle foorumi kirjavahetusega , saan ma temale mulle teada olevad asjasse puutuvad dokumendid enne tutvumiseks saata, et tema ennast asjaga kurssi saaks viia ? Ma vajan esmast hinnangut toimunule. On see üldse korrektselt läbi viidud, oli see õiguspärane 1994.a. kontekstis ja millised oleksid edasised tegevused.

Tänud senise suhtluse eest ja ilusat aastalõppu ning parimat uueks aastaks.

Postitusi: 2719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühistatud vara tagastamisest, veel täna!

02 Jaan 2023, 21:46

Tere

Konsultatsioonile pöördudes jurist foorumi kirjavahetust ei loe ja sellest ei oleks ka suurt abi. Soovitan registreerumisel kirjeldada probleemi põhjalikult ning lisada juurde asjakohased dokumendid. Siis on juristil võimalik end juba varem kurssi viia.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta